Category: SIS

SIS-möte 5/12-17 18.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


Re: SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

OBS! Fel år i kallelsen, 2017 ska det vara.

Mvh
Martin

Den 2017-11-10 kl. 07:27, skrev Martin Lang:
>
> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. Tröjor
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>


SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS-Möte 11-10-17 17.15 i AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Flytt
11. Tröjor
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas


SIS-Möte 27/9-17 17.15 i AFK lokalen

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


Re: SIS möte 22/8-2017 klockan 17.00

Tillägg: mötet är på AFK.

On 12 Aug 2017 07:54, “Martin Lang” <martin.lang1994@gmail.com> wrote:

> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. HackSISsion
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
> Virusfritt.
> www.avast.com
>
> <#m_-728966174142098248_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>


SIS möte 22/8-2017 klockan 17.00

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. HackSISsion
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


BOSS Styrelsemöte i kansliet, med SIS inbjudna 2017-02-22

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-02-22 klockan 17:15 i Kansliet

SIS inbjuds till mötet för planering och uppföljning av BOSSjam/HackSISsion

punkter som behöver behandlas i BOSSJam/HackSISsion

– Städning, öppet hus
– Ansökan att öppna portana in till multisalen
– Byggnad och placering
– Schema och föreläsare

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering temaprovning

§10 BOSSJam/HackSISsion

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


SIS Möte 31/1-17 17.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. HackSISsion
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS Stormöte 13/12-16 klockan 19.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Proposition styrelse 16/17
8. Övrigt
9. Kalender
10. Mötet avslutas