Category: SIS

SIS styrelesemöte 3/12-19 kl 12:15 9 AFK-lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

3:e december klockan 12:15 i AFK-lokalen   

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 26/11-19 kl 12:15 i SIS Lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

26:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS Styrelsemöte 19/11-19 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

19:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 12/11-2019 kl 12:15 i AFK-lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

12:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

  
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 2019-11-05 kl 12:15 i AFK-lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

5:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 2019-10-22 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

22:e oktober klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Hacktoberfest  

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas   

  

  

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 17/10-2019 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

15:e oktober klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Hacktoberfest  

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas  

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS styrelsemöte 2019-10-08 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

8:e oktober klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Hacktoberfest  

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas   

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS möte 2019-10-01

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den första oktober, klockan 12:15 i AFK-lokalen  
   
Dagordning:  
§1 Mötet öppnas  
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  
§4 Yttranderätt och rösträtt  
§5 Fastställande av dagordning  
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  
 
Ärenden  
§7 Rapporter  
§8 Skrivelser  
§9 Driften  
§10 AFK  
§11 Hacktoberfest 
§12 Dev
§13 SIS
 
Avslutning  
§15 Övrigt
§16 Kalender  
§17 Action points/Workshops 
§18 Mötet avslutas  
 
 
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Emil Einerskog
SIS |Ordförande
0707453881


Möte Sektionen av internetbaserad socalisering (SIS) 2019-09-24

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den  

24:e September klockan 12:15 i AFK-lokalen  

   

Dagordning:  

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§4 Yttranderätt och rösträtt  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

 

Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Skrivelser  

§9 Driften  

§10 AFK  

§11 Hacktoberfest 

§12 SIS 

 

Avslutning  

§14 Övrigt

§15 Kalender  

§16 Action points/Workshops 

§17 Mötet avslutas  

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se