Category: SIS

SIS Möte 16/11-16 17.00 på AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. Basgrupper
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS-möte 12/10-16 16.30 AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. HackSISsion
11. Drift
12. Vice Ordförande
13. Övrigt
14. Kalender
15. Mötet avslutas


SIS möte 14/9 20.00 AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS möte 20/8-16 17.00 i AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Inseglet
8. Tröjor
9. AFK
10. FUM
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS möte 31/7-16 19.30 Discord

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Inseglet
8. Tröjor
9. AFK
10. FUM
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Discord. Kontakta mig för info om hur man ansluter.


Byte av datum SIS-möte 27/6 20.00 Skype

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sommaren 16
8. ACA grejer
9. Äskning angående inköp
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Skype. För att få info om vem ni ska lägga till, skriv
till “lang” på Irc så svarar jag så snart som jag kan


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


SIS möte via Skype 23/6 19.00

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sommaren 16
8. Äskning angående inköp
9. Tröjor
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Skype. För att få info om vem ni ska lägga till, skriv
till “lang” på Irc så svarar jag så snart som jag kan


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


SIS möte 25/5-16 16.00

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Aktiviteter tills hösten
8. Basgrupper
9. Tröjor
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Re: SIS möte 3/5 16.00

Rättelse:

SIS möte 5/5 16.00

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sammanfatta tidigare HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Projekt
11. Tröjor
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas

Den 2 maj 2016 11:30 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com>:

> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. Sammanfatta tidigare HackSISsion
> 8. AFK
> 9. Sysadmin
> 10. Projekt
> 11. Tröjor
> 12. Övrigt
> 13. Kalender
> 14. Mötet avslutas
>


SIS möte 3/5 16.00

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sammanfatta tidigare HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Projekt
11. Tröjor
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas