Category: SIS

SIS styrelsemöte 2019-09-17 kl 12:15

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den 

17:e September klockan 12:15 i AFK-lokalen 

 
 

Dagordning: 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 


Ärenden 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9  Hacktoberfest

§10 Lokaler 

§11 Driften 

§12 AFK 

§13 SIS


Avslutning 

§14 Kalender 

§15 Övrigt 

§16 Action points/Workshops

§17 Mötet avslutas 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Live From The Field

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den
10:e September klockan 17:15 på Mistralen sal A311
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Logga/kläder
§10 Flytten av molnet
§11 Nycklar
§12 Lokaler
§13 Driften
§14 AFK
§15 Fum 1
§16 Video/PR
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Ap/Ws
§20 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


[SIS] Viktig information om din mail!

Hej!

Jag heter Filip Nyquist och kommer sitta som Driftansvarig i Styrelsen
för Internetbaserad Socialisering (SIS) verksamhetsåret 19/20. Du har
haft en mail i vårt gamla system och vi undrar om du kommer behöva ha
kvar denna adress och vill att vi flyttar över denna adress samt all
dess mail till det nya systemet. Du behöver endast fylla i detta
formulär ifall du är förtroendevald under verksamhetsåren 19/20.

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_0mHJq6kgkS5Hw_NoWAR5JRoa9xhzDZBhVT4QEcmxZlURE81WUpFWVJZRjhGSUFaVVJNUFBPVzVRRiQlQCN0PWcu

Med vänlig hälsning,

Filip Nyquist, Driftansvarig i SIS 19/20


VIKTIGT SIS: Överflytt av mail till det nya systemet

Hej!

Jag heter EmilEinerskogoch kommer sitta som ordförande i Styrelsen för Internetbaserad Socialisering (SIS) verksamhetsåret 19/20. Du har haft en mail i vårt gamla system och vi undrar om du kommer behöva ha kvar dennaadressoch vill att vi flyttar över dennaadresssamt all dess mail till det nya systemet. Du behöver endast fylla i detta formulär ifall du är förtroendevald under verksamhetsåren 19/20.

Med vänlig hälsning

EmilEinerskog, Ordförande i SIS 19/20


SIS-möte 5/12-17 18.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


Re: SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

OBS! Fel år i kallelsen, 2017 ska det vara.

Mvh
Martin

Den 2017-11-10 kl. 07:27, skrev Martin Lang:
>
> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. Tröjor
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>


SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS-Möte 11-10-17 17.15 i AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Flytt
11. Tröjor
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas


SIS-Möte 27/9-17 17.15 i AFK lokalen

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


Re: SIS möte 22/8-2017 klockan 17.00

Tillägg: mötet är på AFK.

On 12 Aug 2017 07:54, ”Martin Lang” <martin.lang1994@gmail.com> wrote:

> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. HackSISsion
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
> Virusfritt.
> www.avast.com
>
> <#m_-728966174142098248_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>