Category: SIS

SIS möte 15/3 17.00 i AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Ansvarsområden
8. Sammanfatta tidigare HackSISsion
9. HackSISsion
10. AFK
11. Sysadmin
12. Projekt
13. Övrigt
14. Kalender
15. Mötet avslutas

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


SIS möte 24/2 16.00 i AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Ansvarsområden
8. HackSISsion
9. AFK
10. Sysadmin
11. Projekt
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Re: SIS möte 17/2-16 16.00

Rättning i kallelse p.g.a. schema ändring:

Mötet börjar 17.00 17/2-2016

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Den 10 februari 2016 19:24 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com&gt;:

> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. HackSISsion
> 8. AFK
> 9. Sysadmin
> 10. Övrigt
> 11. Kalender
> 12. Mötet avslutas
>


SIS möte 17/2-16 16.00

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS stormöte 27/-1-16 klockan 19.00 i AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Proposition styrelse 16/17
8. HackSISsion
9. AFK
10. Sysadmin
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Det
här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#76282073_DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


SIS 21/1-15 17.00 AFK

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
HackSISsion
AFK
Sysadmin
Övrigt
Kalender
Mötet avslutas
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Det
här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


SIS 7/1-15 17.00 AFK

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
HackSISsion
AFK
Sysadmin
Övrigt
Kalender
Mötet avslutas


SIS 2015-12-15 15.15

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS 2015-11-26 17.30

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS 2015-11-05 kl. 10.30

På grund av misstag så är detta mötet felaktigt kallat. Tanken var att
mötet skulle vara 3/11, men det trillade in en 2:a där.

Ny mötes tid 2015-11-05 10.30 med samma dagordning.

Den 28 oktober 2015 21:28 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com&gt;:

> Dagordning
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. HackSISsion
> 8. Wonderlan
> 9. AFK
> 10. Sysadmin
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
>