Category: SIS

SIS möte 22/8-2017 klockan 17.00

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. HackSISsion
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


BOSS Styrelsemöte i kansliet, med SIS inbjudna 2017-02-22

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-02-22 klockan 17:15 i Kansliet

SIS inbjuds till mötet för planering och uppföljning av BOSSjam/HackSISsion

punkter som behöver behandlas i BOSSJam/HackSISsion

– Städning, öppet hus
– Ansökan att öppna portana in till multisalen
– Byggnad och placering
– Schema och föreläsare

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering temaprovning

§10 BOSSJam/HackSISsion

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


SIS Möte 31/1-17 17.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. HackSISsion
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS Stormöte 13/12-16 klockan 19.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Proposition styrelse 16/17
8. Övrigt
9. Kalender
10. Mötet avslutas


SIS Möte 16/11-16 17.00 på AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. Basgrupper
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS-möte 12/10-16 16.30 AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. HackSISsion
11. Drift
12. Vice Ordförande
13. Övrigt
14. Kalender
15. Mötet avslutas


SIS möte 14/9 20.00 AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


SIS möte 20/8-16 17.00 i AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Inseglet
8. Tröjor
9. AFK
10. FUM
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


SIS möte 31/7-16 19.30 Discord

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Inseglet
8. Tröjor
9. AFK
10. FUM
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Discord. Kontakta mig för info om hur man ansluter.


Byte av datum SIS-möte 27/6 20.00 Skype

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sommaren 16
8. ACA grejer
9. Äskning angående inköp
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Skype. För att få info om vem ni ska lägga till, skriv
till ”lang” på Irc så svarar jag så snart som jag kan


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>