Category: SIT

SIT styrelsemöte 2020-01-20 kl.17.00

Hej!
Studentkultur i Tiden kommer att hålla ett möte måndag 2020-01-20 kl.17.00 i mötesrum A312 Passaden. 

Dagordning 

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 FUM

§10 Överlämning

§11 Balen

§12 Spegatter

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se 

———————————————– 

Sammankallande för Balkommittén

bal@bthstudent.se


SIT Styrelsemöte 2019-09-04 kl. 16.15

Hej!

SIT kommer att ha styrelsemöte onsdag 2019-09-04 kl. 16.15 i C513A Ateljén

Dagordning

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utskottsförordning

 

Avslutning

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se SIT Styrelsemöte 2019-08-21 kl 17.15

Hej! 

Ursäktar flera mail såhär men här är länken för bra läsning innan mötet: Styrelsemöte2019-08-21 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se Från: Nellie Cadeskog
Skickat: den 12 augusti 2019 13:16
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: SIT Styrelsemöte 2019-08-21 kl 17.15

 

Hej!

SIT kommer att ha styrelsemöte onsdagen 2019-08-21 kl 17.15 i A312 Passaden 


Dagordning 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ansvarsområden

§10 Overaller

§11 Utskott

§12 Evenemangskalender

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Vänligen

Nellie Cadeskog, ordförande i SIT


SIT Styrelsemöte 2019-08-21 kl 17.15

Hej!

SIT kommer att ha styrelsemöte onsdagen 2019-08-21 kl 17.15 i A312 Passaden 


Dagordning 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ansvarsområden

§10 Overaller

§11 Utskott

§12 Evenemangskalender

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Vänligen

Nellie Cadeskog, ordförande i SIT


SIT 2019-01-28 kl 17.00 i sal A312, Passaden

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2019-01-28 klockan 17.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 FUM3
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


SIT 2018-08-23 kl. 20.00 i sal A311, Mistralen

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2018-08-23 klockan 20.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar och Teknologmössor
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


SIT-möte 2018-02-21 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2018-02-21 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Examensringar

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas


SIT 2017-10-13 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-10-13 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar
§10 Teknologmössor
§11 Bal
§12 Examensringar
§13 Info från kårstyrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Jakob Görtz
Ordförande Studentkultur i Tiden
via en mejl som fungerar till kallelselistan (förhoppningsvis)


SIT 2017-05-02 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-05-02 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ovvar
§10 Bal
§11 Hösten
§12 Examensringar
§13 Överlämning

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-10-26 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-10-26 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Styrelsen
§10 Ovveinvigning
§11 Inköp av spegatter
§12 Psångboken

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas