Category: SIT

SIT 2019-01-28 kl 17.00 i sal A312, Passaden

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2019-01-28 klockan 17.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 FUM3
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


SIT 2018-08-23 kl. 20.00 i sal A311, Mistralen

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2018-08-23 klockan 20.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar och Teknologmössor
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


SIT-möte 2018-02-21 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2018-02-21 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Examensringar

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas


SIT 2017-10-13 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-10-13 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar
§10 Teknologmössor
§11 Bal
§12 Examensringar
§13 Info från kårstyrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Jakob Görtz
Ordförande Studentkultur i Tiden
via en mejl som fungerar till kallelselistan (förhoppningsvis)


SIT 2017-05-02 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-05-02 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ovvar
§10 Bal
§11 Hösten
§12 Examensringar
§13 Överlämning

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-10-26 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-10-26 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Styrelsen
§10 Ovveinvigning
§11 Inköp av spegatter
§12 Psångboken

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas


SIT 2016-06-02 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-06-02 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Balen
§10 Civilingenjörsring
§11 Styrelsen

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


SIT 2016-05-13 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-05-13 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Balen
§12 Civilingenjörsring
§13 Styrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-04-15 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-04-15 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Utskott
§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Teknologmösseprovning
§12 Inseglet
§13 Lager

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-03-29 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-03-29 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ovve- & teknologmösseinvigning
§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Provningar till våren

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas