Category: SIT

SIT 2016-06-02 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-06-02 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Balen
§10 Civilingenjörsring
§11 Styrelsen

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


SIT 2016-05-13 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-05-13 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Balen
§12 Civilingenjörsring
§13 Styrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-04-15 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-04-15 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Utskott
§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Teknologmösseprovning
§12 Inseglet
§13 Lager

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


SIT 2016-03-29 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-03-29 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ovve- & teknologmösseinvigning
§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Provningar till våren

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


SIT 2016-02-11 kl 17:15 Kansliet

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-02-11 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Inköp av ovvar & teknologmössor

§11 Marknadsföringsmaterial
§12 Provningar till våren

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas
——————————


SIT 2015-12-08 kl. 17.00

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2015-12-08 klockan 17:00 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Psångboksinvigningen- utvärdering
§10 Marknadsföringsmaterial
§11 Nyårssittning
§12 Provningar till våren

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas