Category: Skrovet

Skrovet 2016-05-31 kl.17.15

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-05-31, kl.17.15.

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§1 Sexistenz presenterar ett detaljerat schema
§2 Sexistenz presenterar en budget
§3 IAESTE
§4 Övriga aktiviteter under Inseglet
§5 Att göra under sommaren

Avslutning
§6 Övrigt
§7 Kalender
§8 Mötet avslutas


Skrovet 2016-05-10 kl.17.15

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-03-24, kl.17.15.

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§1 Sexistenz presenterar ett detaljerat schema
§2 Marknadsföring
§3 Faddrar
§4 Budget
§5 Aktiviteter under Inseglet
§5.1 Rotundan, kårkvällar
§5.2 Utbildningsföreningarna
§5.3 SIS, AFK
§6 Att göra under sommaren

Avslutning
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas


Skrovet 2016-04-21 kl.17.15

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-04-21, kl.17.15.
Föregående mötes minnesanteckningar återfinns på
molnet.bthstudent.se/data/public/2616c7.php?lang=en
i mappen ”introduktion”.

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§1 Representanter i Skrovet. SIS, Rotundan och SIT
§2 Marknadsföring
§3 Faddrar
§4 Vecka 2
§5 Aktiviteter under Inseglet
§5.1 Rotundan, kårkvällar
§5.2 Studentkultur i Tiden, provningar
§5.3 SIS, AFK
§5.4 Kårstyrelsen, medlemskap
§6 Budget

Avslutning
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas


Skrovet 2016-03-24 kl.17.15

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha sitt första möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-03-24, kl.17.15

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrovets uppgift, information
§8 Representanter i Skrovet
§9 Sexistenz, presentation av Inseglet 2016
§10 Budget
§11 Workshop

Avslutning
§12 Övrigt
§12.1 Mejllista
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas