Category: .smoersex

.smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2016-09-05

På måndagen den 5 september är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får den kontakta Didrik
Lepistö på didrik.lepisto@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

.klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2016-07-29

På måndagen den 29 augusti är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får den kontakta Didrik
Lepistö på didrik.lepisto@gmail.com eller vis Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-05-30

På måndagen den 30 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Detta mötet kommer endast bestå av nya .smoersex’16. styrelsen från ’15
hade sitt sista möte den 23e.

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 -2016-05-23

På måndagen den 23 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-05-16

På måndagen den 16 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten (ny titel)

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-05-09

På måndagen den 9 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-05-02

På måndagen den 2 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-04-25

På måndagen den 25 april är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-04-18

På måndagen den 18 april är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-04-11

På måndagen den 11 april är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö