Category: .smoersex

smoersex styrelsemöte på .kauren, 2018-12-03, kl. 18:00

Måndagen den 3 december är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex styrelsemöte på .kauren kl, 18:00, 2018-11-26

Måndagen den 26 november är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex styrelsemöte på .kauren, kl.18:00, 2018-11-12

Måndagen den 12 november är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex styrelsemöte på .kauren kl:18:00, 2018-11-06

Tisdagen den 6 november är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och rösträtt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Isabella “Laban” Calla Kjellin


Smoersex styrelsemöte på kauren kl: 18:00, 2018-10-29

Måndagen den 29 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


Smoersex Styrelsemöte på .kauren kl. 18:00, 2018-10-22

Måndagen den 22 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


Smoersex styrelsemöte på .kauren, 2018-10-15

Måndagen den 15 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex styrelsemöte på .kauren, 2018-10-08

Måndagen den 8 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och rösträtt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex styrelsemöte på .kauren 2018-10-01

Måndagen den 1 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och rösträtt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Isabella “Laban” Calla Kjellin


smoersex sytyrelsemöte på .kauren, kl 18:00 2018-09-24

Måndagen den 24 september är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och rösträtt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Isabella “Laban” Calla Kjellin