Category: Uncategorized

#ROOT Styrelsemöte 19:de December kl 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 19:e December kl 12:15,
Plats: Distans (Discord)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 ROOT-Rummet
§8.2 CTF
§8.3 BAM

§8.4 Bio med #ROOT

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


Sexistenzmöte 2019-12-22 kl. 18.00

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 22:e december klockan 18.00 och kommer ske via Discord, skicka ett mail till sexistenz@bthstudent.se om ni önskar delta.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Styrelsemöte mårfin(t)

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i H516B onsdag 18/12 klockan 16:30.
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Emma Sik
Ordförande i Mårfin(t), 
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår


Möte Karlskronas Pubsektion 2019-12-16

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 16:e December klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


SIS Styrelsemöte 2019-12-17 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

17:e december klockan 12:15 i AFK-lokalen. 

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


MUK möte 2019-12-16 kl 12:00

Hellu!

Härmed kallar jag till MUKmöte (OBS ny tid och dag!) måndagen den 16 december. Mötet börjar kl. 12:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 16/12.

Måndagen den 16/12 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är även årets sista styrelsemöte.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Sexistenzmöte 2019-12-15 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 15:e december klockan 17.15 och kommer vara i Lokalen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


MyAnalytics | Wellbeing Edition

For your eyes only

Learn more >

Secure lock illustration

Your month in review: Wellbeing

Are you able to disconnect and recharge?

  Sun icon Profile image Moon icon  

27 Quiet days

Protected from quiet hours disruptions

Quiet days are based on the meeting, email, chat and calls activity outside your working hours as set in Outlook. Edit

Here’s a closer look

Your quiet days

Here’s a look at your days without meetings, emails, and chats outside your working hours

Nov – Dec 2019

 
 

Sun

 

Mon

 

Tue

 

Wed

 

Thu

 

Fri

 

Sat

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 
                           

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 
                           

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
                           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
                           

Quiet days

27 of 28 days

Explore More

Focus

99% Available to focus

light bulb icon

of a typical week

Collaboration

1% Collaboration time

Calendar icon

of a typical week

Network

0 Active collaborators

Relationships

you emailed, met or chatted with at least a few times

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Unsubscribe  Documentation  Feedback

Microsoft respects your privacy. Please read our Privacy Statement.

For people in Canada

This is a mandatory service communication. To set your contact preferences for other communications, visit the Promotional Communications Manager.

Microsoft Canada Inc.
1950 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 8L9 Canada