Category: Uncategorized

MyAnalytics | Wellbeing Edition

For your eyes only

Learn more >

Secure lock illustration

Your month in review: Wellbeing

Are you able to disconnect and recharge?

  Sun icon Profile image Moon icon  

27 Quiet days

Protected from quiet hours disruptions

Quiet days are based on the meeting, email, chat and calls activity outside your working hours as set in Outlook. Edit

Here’s a closer look

Your quiet days

Here’s a look at your days without meetings, emails, and chats outside your working hours

Jan – Feb 2020

 
 

Sun

 

Mon

 

Tue

 

Wed

 

Thu

 

Fri

 

Sat

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 
                           

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1

 
                           

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 
                           

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 
                           

Quiet days

27 of 28 days

Explore More

Focus

99% Available to focus

light bulb icon

of a typical week

Collaboration

1% Collaboration time

Calendar icon

of a typical week

Network

0 Active collaborators

Relationships

you emailed, met or chatted with at least a few times

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Unsubscribe  Documentation  Feedback

Microsoft respects your privacy. Please read our Privacy Statement.

For people in Canada

This is a mandatory service communication. To set your contact preferences for other communications, visit the Promotional Communications Manager.

Microsoft Canada Inc.
1950 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 8L9 Canada


SIS Styrelsemöte 2020-02-18 kl 12:15 i AFK-lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

18: februari klockan 12:15 i AFK-lokalen. 

   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Kårstyrelsemöte 2020-02/17

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-02/17 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200217

Trevlig helg!


RÄTTELSE: BOSS styrelsemöte, tisdagen den 18/2 kl. 17.15 i BOSS-rummet

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 18e Februari klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Ekonomi

§12 BOSSJam

§13 Årsmöte

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Emil Högstedt, Vice Ordförande

 

 

Skickades från E-post för Windows 10

 


Sexistenzmöte 2020-02-17 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 17:e februari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


BOSS styrelsemöte, tisdagen den 18/2 kl. 17.15 i BSK’s Discordserver.

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 18e Februari klockan 17:15 i Blekinge Studentkårs Discordserver.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Ekonomi

§12 BOSSJam

§13 Årsmöte

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Emil Högstedt, Vice Ordförande

 

 

Skickades från E-post för Windows 10

 

 


MUK möte 2020-02-19 kl.13:00

Hellu!

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 19 februari. Mötet börjar kl. 13:00 i Bryggan, våning 2 på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Möte Karlskronas Pubsektion 2020-02-17

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 17:e Februari klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 17/2.

Måndagen den 17/2 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande