Category: Uncategorized

Möte Karlskronas Pubsektion 2019-10-07 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
7:e Oktober klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Re: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

Hej!
Jag kommer tyvärr inte kunna vara närvarande på mötet på Torsdag.
Ni kan hämta passerkort vid receptionen.
Med vänliga hälsningar
Philippe Van Daele
Ordförande, Utbildningsföreningen #ROOT

From: Philippe Van Daele <philippe.van.daele@bthstudent.se&gt;
Sent: 30 September 2019 15:17
To: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Subject: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

 


Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e oktober kl 12:00, Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.


Sexistenzmöte 2019-10-03 kl. 18.00

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 3:e oktober klockan 18.00 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


#ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00


Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e oktober kl 12:00, Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.


BITS möte 2019-09-10 kl 17.00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:
Programrummet G503 den 1 Oktober klockan 17.00

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Programrummet
§11 Utbildning
§12 Näringsliv
§13 Evenemang

– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Morris Andersson, Ordförande BITS


BOSS styrelsemöte 2019-10-01 kl 17:15

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den förste Oktober klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering av BOSS-sittning

§10 Studieövervakning

§11 BOSS-rummet

 

Avslutning:

§12 AP

§13 Kalender

§14 Övrigt

§15 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Möte Karlskronas Pubsektion 2019-09-30 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
30:e September klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


SIS möte 2019-10-01

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den första oktober, klockan 12:15 i AFK-lokalen  
   
Dagordning:  
§1 Mötet öppnas  
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  
§4 Yttranderätt och rösträtt  
§5 Fastställande av dagordning  
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  
 
Ärenden  
§7 Rapporter  
§8 Skrivelser  
§9 Driften  
§10 AFK  
§11 Hacktoberfest 
§12 Dev
§13 SIS
 
Avslutning  
§15 Övrigt
§16 Kalender  
§17 Action points/Workshops 
§18 Mötet avslutas  
 
 
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Emil Einerskog
SIS |Ordförande
0707453881


Sexistenzmöte 2019-09-30 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 30:e september klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


MUK möte 2019-10-02 kl 13:00

Onsdagen den 2 oktober så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK