Category: Uncategorized

Kårstyrelsemöte, 2019-09-30 kl 17.15 i Monsunen

Hejsan allesammans!

 

På måndag den 30/9 kommer Kårstyrelsen att sammanträda i Monsunen, sal A303. Mötet startar kl 17:15.

 

Handlingarna finns bifogade i denna kallelse och kommer att fr.o.m imorgon finnas på vår molntjänst.

Anledningen till att de inte ligger på molnet nu direkt är pga flytten imorgon. 😊

 

Hoppas ni har förståelse för detta.

Allt väl.

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 30/9.

Måndagen den 30/9 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Ändrat datum Möte Karlskronas Pubsektion

Mötet för Karlskronas Pubsektion är ändrat från dagens datum 2019-09-23 till torsdag 2019-09-26.
Mötet äger rum på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


MUK möte 2019-09-25 kl. 13:00

Hej! Onsdagen den 25 september kl. 13:00 har MUK möte i Arkaden på campus Karlshamn. Mötet är öppet för alla. 
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar, 
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Sexistenzmöte 2019-09-23 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 23:e september klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Möte Sektionen av internetbaserad socalisering (SIS) 2019-09-24

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den  

24:e September klockan 12:15 i AFK-lokalen  

   

Dagordning:  

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson  

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet  

§4 Yttranderätt och rösträtt  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll  

 

Ärenden  

§7 Rapporter  

§8 Skrivelser  

§9 Driften  

§10 AFK  

§11 Hacktoberfest 

§12 SIS 

 

Avslutning  

§14 Övrigt

§15 Kalender  

§16 Action points/Workshops 

§17 Mötet avslutas  

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 23/9.

Måndagen den 23/9 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Möte Pubsektionen 2019-09-23 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
23:e September klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige / Supplementary papers, Blekinge student union first ordinary council meeting of 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Studentkårens förtroendevalda (Elected representatives of the Student Union)

 

INNEHÅLL / CONTENT

  1. Information tillhörande de kompletta handlingarna (svenska)
  2. Information regarding the supplementary papers (English)
  3. Länkar / Links

 

=====

1. Information (Svenska)

 

Kamrater!

 

Om en vecka är det dags för fullmäktige, som vi har längtat!

 

Min förhoppning var att kunna lägga upp FUM-skolans powerpoint till de kompletta handlingarna idag, men tyvärr har jag inte haft möjlighet att färdigställa den. Detta bland annat för att alla ledamöter inte har skickat in informationen jag bad om.

 

De kompletta handlingarna har kompletterats med ett propositionssvar från Kårstyrelsen, samt ett par verksamhetsrapporter och den ekonomiska rapporten. Det är sorgligt att det fortfarande saknas många skriftliga verksamhetsrapporter. Ni som har missat att skicka in i tid, ber jag er skriva ett förslag när ni väl skickar in den för vad jag kan göra för att hjälpa er få in den i tid.

 

Mötet kommer fortfarande äga rum på samma tid och plats som tidigare – alltså 2019-09-21 kl 10:15 i Ateljén i Karlshamn. Frukost från 10:00.

 

Dagordningen är den samma som tidigare skickats ut.

 

Tåget från Karlskrona kommer gå från Bergåsa station klockan 08:50. Sista anmälan för frukost/mat/transport är på söndag 2019-09-15 kl 23:59. [1]

 

Att ha med till FUM:

  • Egen dator,
  • Penna,
  • Termosmugg.

 

Se till att vara påläst handlingarna och var utvilad på fullmäktige, så blir det en bättre upplevelse för alla. 😊

 

Möteshandlingarna hittar ni på vår molntjänst, Molnet.[2]

 

Ha en trevlig helg!

 

=======

2. Information (English)

 

Hello friends!

 

As per previously announced, the council meeting will take place on 2019-09-21 kl 10:15 in Karlshamn. Breakfast from 10:00.

 

If you want food/transport, the last time to register will be on Sunday 2019-09-15 kl 23:59. [1]

 

The documents have been supplemented with operational reports and an answer from the board to the election committees proposition.

 

Have a nice weekend!

 

====

 

3. Länkar / Links

 

[1]: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_0mHJq6kgkS5Hw_NoWAR5P2q6g5DdRpMmPJ-eNsem9ZUQlVTOEhXWUdIN0s0NVoyQVVDTFRUSVdCQSQlQCN0PWcu

[2]: https://molnet.bthstudent.se/data/public/af04a9.php

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

———————————————–

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————–

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

———————————————–

+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png