Category: Uncategorized

SIS Styrelsemöte 2020-03-17 kl 12:15 i AFK-Lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

10: mars klockan 12:15 i AFK-lokalen. Vägbeskrivning till AFK-lokalen för dem som inte hittar.

AFK-lokalen ligger under det gamla kårhuset rotundan och snett emot bibliotekets entré H-huset vid vattnet


Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


BOSS styrelsemöte 2020-03-17 kl 17:15

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 17:e Mars klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Ekonomi

§12 BOSSJam

§13 Årsmöte

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

BITS extra insatt årsmöte 2020-03-17 kl 17.00

; background-color:rgb(255,255,255)”>

MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

Kårstyrelsemöte 2020-03/16

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-03/16 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200316

Trevlig helg!


Continue reading

.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 16/3.

Måndagen den 16/3 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 4 Yttranderätt och rösträtt

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte

§8 Ekonomi

§9 Dokument

§10 .kaur

§11 .bhar

§12 Phest

§13 Icke alkoholrelaterade evenemang

§14 .klickpunkten

§15 .bAAKsmällan’20

Avslutning

§16 Övrigt

§17 Nästa möte

§18 Mötets avslutande


Continue reading

MUKmöte, 2020-03-18, kl. 13:00.

Halloj!
 
Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 18 Mars. Mötet börjar kl. 13:00 i Tysta Rummet, våning 2 på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 
Formalia 
§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning 
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 
§7 Dokument och mail 
§8 Ekonomi 
§9 Utbildning 
§10 Evenemang 
§11 Profilkläder 
§12 Övrigt 
§13 Mötet avslutas 
Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK


Continue reading

Sexistenzmöte, 2020-03-16 17.15

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px”>  

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

 

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Evenemang

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Image result for bth logga

Michaela Mattsson

Student, på Sjuksköterskeprogrammet

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

+46 761 67 30 14

——————————————————————————–

signature_114599613

Ordförande

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

sexistenz@bthstudent.se

För studenter, av studenter

——————————————————————————–

signature_648835000

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Sökvägen 5

371 40 Karlskrona

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union.
Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities
for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

 


Continue reading

Möte Karlskronas Pubsektion 2020-03-16

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 16:e Mars klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Continue reading