Category: Uncategorized

BOSS styrelsemöte 2019-07-30, 17:30 via discord

Halloj, verkar ha blivit fel när jag skickade ut min senaste kallelse så vi försöker igen.

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 30e Juli klockan 17:30 över BSKs egna discord server (BOSS röst-kanal)

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

§10 AP

Avslutning:

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Sexistenzmöte 2019-07-30 kl. 18.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 30:e juli klockan 18.15 och kommer ske via Discord, mejla sexistenz@bthstudent.se om ni önskar att delta.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson

Sexmästare


BOSS styrelsemöte 2019-07-30, 17:30 via discord

Halloj!
Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 30e Juli klockan 17:30 över BSKs egna discord server (BOSS röst-kanal)

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

§10 AP
Avslutning:

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas


Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


Sexistenzmöte 2019-07-23 kl. 18.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 23:e juli klockan 18.15 och kommer ske via Discord, mejla sexistenz@bthstudent.se om ni önskar att delta.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson

Sexmästare


Kårstyrelsemöte 2019-07-23 klockan 17:30 på Discord.

Hejsan!

Hoppas ni alla njuter av sommaren.

 

Kårstyrelsen kommer att sammanträda 2019-07-23, klockan 17:30 på studentkårens discordkanal.

 

Handlingarna hittar ni på följande länk: molnet.bthstudent.se/data/public/79a7f1.php

 

Om övriga önskar att delta på mötet, meddela Kårstyrelsen på styrelsen@bthstudent.se så löser vi detta.

Allt gott.

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Discordmöte Pubsektionen 2019-07-18 kl.18:00

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den

18:e juli klockan 18:00 på distans via vår discordkanal. Om du vill delta på
mötet och inte är en styrelsemedlem kan du mejla oss på
pubsektionen@bthstudent.se

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande för Karlskronas Pubsektion 19/20


#ROOT Styrelsemöte 20-07-2019 via Discord kl 18:00

Glad sommar!

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 20:e juli kl 18:00 på Discord.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 5 Yttranderätt och rösträtt

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§ 8 Studiebevakning

§ 9 Studiesocialt

§ 9.1 Inseglet

Avslutning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kalender

§ 12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.


Sexistenzmöte 2019-07-09 kl. 18.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 9:e juli klockan 18.15 och kommer ske via Discord, mejla sexistenz@bthstudent.se om ni önskar att delta.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Kårstyrelsemöte 2019-07-09 på Discord klockan 17:30

Glad sommar!

Kårstyrelsen kommer ha sitt konstituerande möte 2019-07-09 klockan 17:30
på Blekinge studentkårs discord.

Möteshandlingarna hittar ni på molnet på följande länk:
molnet.bthstudent.se/data/public/e7e9da.php

Då det är första mötet för verksamhetsåret så har vi en hel del ärenden
att behandla så se till att vara väl pålästa.

Om övriga önskar att delta, meddela Kårstyrelsen på
styrelsen@bthstudent.se så löser vi det. 🙂

Allt gott!


BOSS Styrelsemöte den 16 Juli 2017 kl 17:30 via discord

Goddag,
härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte hålls den 16e Juli med tänkt start klockan 17:30 över röstchatt på BSKs egna discord server.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (www.facebook.com/BOSSBTH/).

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden:
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ekonomi
§10 Studieutveckling
§11 BOSS-rummet
§12 Evenemang
§13 AP
Avslutning:
§15 Övrigt
§16 Mötet avslutas

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande