Category: Uncategorized

Fwd: #ROOT Styrelsemöte 9-09-2019 kl 18:00

Hejsan,

Råkade skicka med min vanliga mail.

Men här är kallelsen.
MVH
Philippe
Begin forwarded message:

From: Philippe Van Daele <philippe.vandaele97@gmail.com>
Date: 27 August 2019 at 16:00:50 CEST
To: kallelse@bthstudent.se
Subject: #ROOT Styrelsemöte 9-09-2019 kl 18:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 9:e september kl 18:00.

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42


Formalia

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 5 Yttranderätt och rösträtt

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll


Ärenden

§ 8 Studiebevakning

§ 9 Studiesocialt

§ 9.1 Security Day

§ 9.2 Logotyp

§ 9.3 CTF


Avslutning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kalender

§ 12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.
Sexistenzmöte 2019-09-09 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 9:e september klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Live From The Field

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den
10:e September klockan 17:15 på Mistralen sal A311
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Logga/kläder
§10 Flytten av molnet
§11 Nycklar
§12 Lokaler
§13 Driften
§14 AFK
§15 Fum 1
§16 Video/PR
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Ap/Ws
§20 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 9/9.

Måndagen den 9/9 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Möte Pubsektionen 2019-09-09 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
9:e September klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


BOSS styrelsemöte 2019-09-10

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den tionde September klockan 17:30 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

Avslutning:

§10 AP

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


MUK möte 2019-09-11 kl. 13:00

Onsdagen den 11 September så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council meeting of 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Studentkårens förtroendevalda (Elected representatives of the Student Union)

 

INNEHÅLL / CONTENT

  1. Kallelse (Svenska)
  2. Summon (in English)
  3. Länkar / Links
  4. Kalender / Calendar

 

======================

 

1. Kallelse

 

Landsmän!

 

Den oändliga cykeln™ har börjat på nytt, och det första ordinarie fullmäktigesammanträdet vankas runt hörnet. Lördag, 2019-09-21 i Ateljén på Campus Östra Piren i Karlshamn kommer mötet äga rum. Mötet inleds klockan 10:15. Frukost från ca 10:00.

 

Vi kommer förutom ekonomisk rapport och verksamhetsrapporter behandla kårstyrelsens förslag till konkretiserad verksamhetsplan och valberedningens förslag till ny valberedning.

 

Om du som läser detta är ansvarig för din styrelses verksamhetsrapport ber jag dig ödmjukast att skicka denna till mig [1] innan de kompletta handlingarna skickas ut, 2019-09-13 kl 12:00.

 

Fram till och med nästa fredag, 2019-09-06 kl 23:59 kan samtliga medlemmar i studentkåren skicka in motioner till mötet. Motioner skickas till Kårstyrelsen.[2] Om du vill skriva en motion men är osäker på hur, finns det hjälp för detta på Molnet [3], eller så kan ni dyka upp på någon av Kårstyrelsens motionsstugor som anordnas under vecka 36. [4][5]

 

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [6] Observera att fullmäktigeledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta måste du anmäla laga förfall till mig [1] senast klockan 12:00 arbetsdagen före sammanträdet.

 

Handlingar till mötet finner ni på studentkårens molntjänst, Molnet. [7]

 

Till mötet finns även bifogat en glosbok på en hel del ord som används under Fullmäktige som kan vara bra att känna till. PLUGGA PÅ DESSA! Det gör livet enklare för oss alla. Jag kommer inleda mötet med en FUM-skola och där tänker jag inte gå in i alla dessa orden i detalj, eftersom det kommer bli en information overload. Så snälla läs igenom detta i god tid innan, det tar inte lång tid. Det gör så att själva mötena går fortare och smidigare, eftersom ni inte behöver hantera huvudvärken med att förstå alla knepiga ord.

 

Jag skulle vilja att alla fullmäktigeledamöter skickar följande information i ett mejl till mig[1] senast under nästa vecka:

  • Valfri bild på er själva,
  • Vilket program ni studerar,
  • Nuvarande och tidigare uppdrag i studentkåren,
  • Era föredragna pronomen.

 

Allt gott,

Albin Nilsson,

Talman, Blekinge studentkår

=====================

 

2. Summon

 

Hello, friends!

 

The first ordinary student union council will take place on 2019-09-21 in Ateljén on Campus Östra Piren in Karlshamn. The meeting will commence at 10:15.

 

During this meeting, the council will take action on the student unions’ detailed operational plan (konkretiserad verksamhetsplan) and it will elect a new Election Committee (Valberedning).

 

If you want to submit a motion to the student union council, please do so to the board of the student union. [2] If you need help in writing your motion, you can ask the board for help, or attend any of our two motion-writing events during week 36 where the board will be present and able to assist. [4][5] The final time to submit a motion is 2019-09-06T23:59

 

If you wish to attend and receive free transportation and food, please register in the forms provided.[6]

 

You can find the order of the meeting, propositions, a glossary and other documents related to the council meeting on the student unions’ cloud service, Molnet. [7]

 

Wish you all the best,

Albin Nilsson,

Speaker, Blekinge Student Union

======================

 

3. Länkar / Links

 

[1]: Albin Nilsson, talman (Speaker): talman@bthstudent.se

[2]: Kårstyrelsen (Board of the Student Union) styrelsen@bthstudent.se

[3]: Hjälp för att skriva motioner, på Molnet: https://molnet.bthstudent.se/data/public/b6ddef.php hämtad 2019-08-29

[4]: Facebookevent, motionsstuga, KARLSKRONA: https://www.facebook.com/events/773508506441793/ hämtad 2019-08-30

[5]: Facebookevent, motionsstuga, KARLSHAMN: https://www.facebook.com/events/556563775200412/ hämtad 2019-08-30

[6]: Formulär för mat/transport till FUM: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_0mHJq6kgkS5Hw_NoWAR5P2q6g5DdRpMmPJ-eNsem9ZUQlVTOEhXWUdIN0s0NVoyQVVDTFRUSVdCQSQlQCN0PWcu hämtad 2019-08-29

[7]: Handlingarna på Molnet: https://molnet.bthstudent.se/data/public/af04a9.php hämtad 2019-08-29

 

======================

4. Kalender / Calendar

 

  

Talman Calendar
talman@bthstudent.se
Friday, 30 August 2019 – Sunday, 22 September 2019
Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(Adjusted for Daylight Saving Time)

August 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

September 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council of 1920

Fri, 30 Aug

12:00 – 13:00

 

Motionsstuga KARLSKRONA
Studentpuben Villan, Karlskrona

Wed, 4 Sep

17:00 – 18:00

 

Motionsstuga KARLSHAMN
Oasen, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

Thu, 5 Sep

12:00 – 13:00

 

Motionsstopp FUM1 / Stop of motions for FUM1

Fri, 6 Sep

to

Sat, 7 Sep

23:30 – 00:00

 

Skicka in dokument till kompletta handlingar / Submit documents to the supplementary papers

Thu, 12 Sep

12:00 – 13:00

 

Kompletta handlingar FUM1 / Supplementary papers FUM1

Fri, 13 Sep

12:00 – 13:00

 

Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Blekinge student union first ordinary council of 1920
Ateljén, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

Sat, 21 Sep

10:00 – 15:00

 

 

  Details

Friday, 30 August 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council of 1920

Wednesday, 4 September 2019

 

Time

 

17:00 – 18:00

 

Subject

 

Motionsstuga KARLSKRONA

 

Location

 

Studentpuben Villan, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

Thursday, 5 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga KARLSHAMN

 

Location

 

Oasen, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

 

Reminder

 

15 minutes

Friday, 6 September 2019

 

Time

 

2019-09-06 23:30 – 2019-09-07 00:00

 

Subject

 

Motionsstopp FUM1 / Stop of motions for FUM1

 

Reminder

 

8 hours

 

 

 

Beyond 2019-09-06 23:59, no more motions are allowed to be sent in.

Motions are sent to Kårstyrelsen on styrelsen@bthstudent.se <mailto:styrelsen@bthstudent.se&gt;

Thursday, 12 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Skicka in dokument till kompletta handlingar / Submit documents to the supplementary papers

 

Reminder

 

1 hour

 

 

 

Sent to talman@bthstudent.se <mailto:talman@bthstudent.se&gt;

Friday, 13 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kompletta handlingar FUM1 / Supplementary papers FUM1

 

Reminder

 

15 minutes

Saturday, 21 September 2019

 

Time

 

10:00 – 15:00

 

Subject

 

Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Blekinge student union first ordinary council of 1920

 

Location

 

Ateljén, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

 

Reminder

 

2 days

 

Attendees

 

Name <E-mail>

Attendance

Albin Nilsson <albin.nilsson@bthstudent.se&gt;
 

Organizer
 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

———————————————–

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————–

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

———————————————–

+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Möte Pubsektionen 2019-09-02 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
2:e September klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Sexistenzmöte 2019-09-02 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 2:e september klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare