Category: Uncategorized

.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 2/9.

Måndagen den 2/9 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING
Formalia:
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


SIT Styrelsemöte 2019-09-04 kl. 16.15

Hej!

SIT kommer att ha styrelsemöte onsdag 2019-09-04 kl. 16.15 i C513A Ateljén

Dagordning

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utskottsförordning

 

Avslutning

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se Möte MUK 2019-09-04 kl.13:00

Hej! 
Onsdagen den 4 september har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar, 
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Rättelse: BOSS styrelsemöte 2019-09-03, 17:30 i BOSS programrum, BOSS-rummet

Så fel det kan bli! Den tidigare utskickade kallelsen ska gälla tredje September och inte den 13e augusti, platsen ska även vara BOSS-rummet, inte bsks discord.

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den tredje September klockan 17:30 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

Avslutning:

§10 AP

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


BOSS styrelsemöte 2019-09-03, 17:30 i BOSS programrum, BOSS-rummet

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 13e Augusti klockan 17:30 över BSKs egna discord server (BOSS röst-kanal)

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

Avslutning:

§10 AP

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


KIDS styrelsemöte 2019-08-29

Hej,

Härmed kallar jag till styrelsemöte för KIDS den 29:e augusti, kl 13:00 i A-huset.

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 (Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll)

Ärenden
§ 7 Inköp av material
§ 8 Information angående BTH-ruset samt om sporter
§ 9 Information om sporter 
§ 10 Medlemskap i SAIF

Avslutning
§ 11 Övrigt
§ 12 Kalender
§ 13 Mötet avslutas

Frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet. 


Re: Möte Pubsektionen 2019-08-27 kl.17:15

Mötet 2019-08-27 för Karlskronas Pubsektion är flyttat till kl.15:00. Platsen för mötet är fortfarande studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Från: Sofia Carlén
Skickat: Tuesday, August 20, 2019 7:53:17 PM
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: Möte Pubsektionen 2019-08-27 kl.17:15

 

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
27:e Augusti klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Kårstyrelsemöte 2019-08-27, kl 17:15 i Mistralen

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-08-27 klockan 17:15 i Mistralen sal A311.

 

Handlingarna hittar ni på följande länk: https://molnet.bthstudent.se/data/public/dfbfcd.php

 

Allt gott och trevlig helg!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se&nbsp;
+46708276162

ugglan

 


Möte MUK 2019-08-27 kl. 13:00

Hej! Tisdagen den 27 augusti så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar, 
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK