Category: Uncategorized

Kårstyrelsemöte 2019-08-27, kl 17:15 i Mistralen

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-08-27 klockan 17:15 i Mistralen sal A311.

 

Handlingarna hittar ni på följande länk: https://molnet.bthstudent.se/data/public/dfbfcd.php

 

Allt gott och trevlig helg!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Möte MUK 2019-08-27 kl. 13:00

Hej! Tisdagen den 27 augusti så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar, 
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 14:00, 25/8.

Söndagen den 25/8 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 14:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING
Formalia:
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Möte Pubsektionen 2019-08-27 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
27:e Augusti klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Kårstyrelsemöte 2019-08-22 på Discord

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer att sammanträda den 2019-08-22 på Blekinge Studentkårs Discord.

 

Handlingarna hittar ni som vanligt på följande länk: https://molnet.bthstudent.se/data/public/40d5f0.php

 

Om någon önskar att delta på mötet, vänligen kontakta oss på styrelsen@bthstudent.se

Allt väl.

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Discordmöte Pubsektionen 2019-08-20

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 20:e Augusti klockan 18:00 på distans via vår discordkanal. Om du vill delta på mötet och inte är en styrelsemedlem kan du maila oss på pubsektionen@bthstudent.se
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Kårkvällar
Avslutning
§11 Kalender
§12 Övrigt
§13 Beslutssammanfattning
§14 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande för Karlskronas Pubsektion 19/20


Sexistenzmöte 2019-08-20 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 20:e augusti klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


BITS möte 2019-08-26 kl 17.00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:
Programrummet G503 den 26 Augusti klockan 17.00

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Styrelsen
§11 Programrummet
§12 Utbildning
§13 Näringsliv
§14 Evenmang

– Avslutning –
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Morris Andersson, Ordförande BITS


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 12:00, 18/8.

Söndagen den 18/8 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 12:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på maljoh98@hotmail.com.

DAGORDNING
Formalia:
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


SIT Styrelsemöte 2019-08-21 kl 17.15

Hej! 

Ursäktar flera mail såhär men här är länken för bra läsning innan mötet: Styrelsemöte2019-08-21 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se Från: Nellie Cadeskog
Skickat: den 12 augusti 2019 13:16
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: SIT Styrelsemöte 2019-08-21 kl 17.15

 

Hej!

SIT kommer att ha styrelsemöte onsdagen 2019-08-21 kl 17.15 i A312 Passaden 


Dagordning 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ansvarsområden

§10 Overaller

§11 Utskott

§12 Evenemangskalender

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Vänligen

Nellie Cadeskog, ordförande i SIT