Category: Uncategorized

BITS möte 2 Juni kl 17.15

Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte i:
Discord den 2 Juni klockan 17.15

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Programrummet
§11 Utbildning
§12 Näringsliv
§13 Evenemang

– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Morris Andersson, Ordförande BITS


Möte Karlskronas Pubsektion 2020-06-01

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 1:e Juni klockan 17:15 på distans via vår discordkanal.  Om du önskar närvara på mötet men inte har tillgång till vår discordkanal så går det bra att maila oss via pubsektionen@bthstudent.se
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Sexistenzmöte, 2020-06-01 kl.17.30

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum måndagen den 1 juni 2020 klockan 17.30 och kommer vara i våran Discord. Vill ni delta under mötet är ni varmt välkomna att skicka ett mail till sexistenz@bthstudent.se.

 

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Lokalen

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Insegel

§14 Sappning

§15 Evenemang

 

§16 Övrigt

§17 Action Point och Workshop

§18 Kalender

§19 Mötet avslutas  

 

Med vänliga hälsningar,

Image result for bth logga

Michaela Mattsson

Student, på Sjuksköterskeprogrammet

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

+46 761 67 30 14

——————————————————————————–

signature_656549282

Ordförande

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

sexistenz@bthstudent.se

——————————————————————————–

signature_1457197276

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Sökvägen 5

371 40 Karlskrona

Av studenter,  för studenter

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union.
Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities
for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

 


MUKmöte, 2020-05-27, kl. 16:00

Halloj!

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 27 maj. Mötet börjar kl. 16:00 i Discord, discord.gg/E2y9Ac och det är öppet för alla. 
Formalia 
§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning 
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 
§7 Dokument och mail 
§8 Ekonomi 
§9 Utbildning 
§10 Evenemang 
§11 Profilkläder 
§12 Övrigt 
§13 Mötet avslutas 
Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK


SIS Styrelsemöte 2020-05-26 kl 12:15 i Teams

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

26:maj klockan 12:15 i Teams.

 

Länk till mötet:  Join Microsoft Teams Meeting

 

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Sexistenz-möte, 25/5-20 klockan 17.30

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;caret-color: rgb(0, 0, 0);word-spacing:0px”>  

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

 

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Insegel

§14 Sappning

§15 Evenemang

 

§16 Övrigt
§17 Action Point och Workshop
§18 Kalender
§19 Mötet avslutas

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Image result for bth logga

Michaela Mattsson

Student, på Sjuksköterskeprogrammet

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

+46 761 67 30 14

——————————————————————————–

signature_1029900787

Ordförande

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

sexistenz@bthstudent.se

——————————————————————————–

signature_860581493

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Sökvägen 5

371 40 Karlskrona

Av studenter,  för studenter

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union.
Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities
for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

 


Continue reading

#ROOT Kallelse till fyllnadsval 24/5 kl 17:00

Kallelse till fyllnadsval av årsmötet.
Mötet kommer att hållas 24:de Maj– 2020 kl 17:00 på Distans.

Discord: https://discord.gg/khDhW5k
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen

– Ärenden –
§6 Val av ny styrelse
§7 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår
§8 Överlämning

– Avslutning –
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Philippe Van Daele,
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
philippe.van.daele@bthstudent.se
+46700223396


Continue reading

KIDS styrelsemöte 2020-05-21

Hej på er!

Härmed kallar jag till möte för KIDS den 21/5 klockan 12:00. Mötet sker på distans via Zoom. 
För att närvara på mötet följ denna länk,  https://bth.zoom.us/j/63503171551  
Vid problem med länken kan ni kontakta mig.

Dagordning

Formalia 
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rådande situation
§8 Verksamhetsmål
§9 Ledare
§10 Värva nya medlemmar
§11 Inseglet                             
§12 Evenemang på distans
§13 Planering av hösten

Avslutning
§14 Kalender 
§15 Övrigt
§16 Mötets avslutande

Med vänlig hälsning,
Sofia Glashoff, 
ordförande för KIDS


Continue reading

BITS möte 2020-05-19 kl 17:15

; background-color:rgb(255,255,255)”>

MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading