#ROOT möte 18/1 kl 19 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 18/1 efter
studentrepresentantsmötet. Vi satsar på senast kl 19:00, blir det senare än
så tar vi först en paus för att man ska hinna få i sig mat. Mötet hålls i
vanlig ordning på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG
§10 Programrum

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 18/­­1/16

På måndagen den ­­18/­1 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


Kallelse kårstyrelsemöte 2016-01-13 kl. 17:15

Hej!

Onsdagen den 13/1 kommer kårstyrelsen ha årets första möte! Vi kommer
hålla till i konferensrummet Valen på BTH, mötet kommer således vara
tillgängligt på distans. Den som önskar närvara, kontakta mig via
ordforande@bthstudent.se så får du kompletterande information!

Handlingarna finns uppladdade på molnet och du hittar dem här:
molnet.bthstudent.se/data/public/87f238.php?lang=en

Välkomna!


Rotundan Möte 11/1 – 16 kl 18:00 I Kansliet

Tja!

Rotundan kommer ha årets första möte den 11/1 -16 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Brädspel

§12

Boknings sidan

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


SIS 7/1-15 17.00 AFK

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
HackSISsion
AFK
Sysadmin
Övrigt
Kalender
Mötet avslutas


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 11­­/­­1/16

På måndagen den ­­11/­1 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


Sexistenzmöte 2015-12-16 kl. 17:15

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på onsdag 16/12 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande


BOSS 2015-12-15 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-12-15 klockan 17:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning – Utvärdering§10 Utvärderingssammanfattningar§11 Mentorsprogram§12 BOSSJam§13 Information från ordförandemöte§14 Workshop§15 Övrigt§16 Kalender§17 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


Maskinsektionen ROST Styrelsemöte 2015-12-15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2015-12-15
klockan 17.15 i Valen.

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Klassrepresentanter
§10 Varumärke
§11 Profilkläder
§12 Utskott & arbetsgrupper
§13 Evenemang

*Avslutning *
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas