Rotundan Möte 14/12 -15 kl 18:00 I Kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha möte den 14/12 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Diskmaskin

§12

Ekonomi

§13

Utvärdering

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


SIS 2015-12-15 15.15

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas


#ROOT-möte 2015-12-14 kl 17:15

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 14/12 kl 17:15 på AFK.
Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG
§10 Programrum
§11 Labbsalsunderhåll

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


Ordförandemöte 10/12 kl 17:15 i Sälen

Hej!

På torsdag, 12/10 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i
konferensrummet Sälen (det ligger bakom kårexpen, samlas vid kårexpen så
visar jag vägen). Detta för att vi ska kunna ha mötet tillgängligt via
distans på ett smidigt sätt. Om du önskar medverka via distans, skriv
ett mejl till mig så löser vi detaljerna där.

Inser att ni får denna informationen via mejl sent, men eftersom vi på
förra sammanträdet satte stadigvarande sammanträdestid så hoppas jag att
det inte kommer som en överraskning.

Bifogat finns en dagordning. Nedan följer en kort förberedelseanvisning:

Planer och svårigheter: Redogör kort för uppkommande evenemang och om ni
behöver hjälp med något.
Händer på BTH: Jag ger en kort redogörelse av stora aktuella
händelser/förändringar på BTH, även utrymme ifall ni önskar se någon
förändring eller önskar att bli uppdaterade på något projekt.
Organisationsutveckling och kommunikation: Ser ni några hinder i kårens
struktur/ledning som försvårar ert arbete? Finns det någon
kommunikationskanal vi kan utveckla för att göra saker smidigare för er?
(Ökad autonomi för utbildningsföreningar med förstärkt ekonomi arbetas på).

pdf icon 151210_dagordning.pdf


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 14­­/­­12/15

På måndagen den ­­14/­12 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


Sexistenz möte 10/12 17:15

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på onsdag 10/12 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande


Kallelse kårstyrelsemöte 2015-12-09 kl 17:15

Hej!

På onsdag den 9/12kommer kårstyrelsen ha möte. Vi kommer befinna oss i
konferensrummet Sälen och mötet kommer vara tillgängligt via distans. Om
du önskar delta via distans, vänligen kontakta mig för vidare information.

Möteshandlingarna hittar du här:
molnet.bthstudent.se/data/public/2e98fd.php?lang=en

Välkommen!


Rotudan Möte 7/12 – 15 kl 18:00 I kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha möte den 7/12 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Diskmaskin

§12

Nästa År

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Salsändring FUM2

Hej allihopa!

Istället för Rio Grande kommer FUM2 hålla till i Ateljén. Det är
fortfarande i Karlshamn och det är samma tider som gäller.

Vänligen
Samuel Sörensson
Kårordförande, Blekinge studentkår
0708276162
www.bthstudent.se

Den 2015-11-27 kl. 17:22, skrev Samuel Sörensson:
> Hej!
>
> Kompletta handlingar till FUM2 finns nu publicerade på molnet:
> molnet.bthstudent.se/data/public/7b6f2b.php?lang=en
>
> Det som har tillkommit är en motion med tillhörande motionssvar, samt
> valresultat till Fullmäktige, Talman och Valberedning.
>
> Vän av ordning har säkert noterat att revisorerna inte inkommit med
> den proposition de fick i uppdrag att skriva. Jag har sökt revisorerna
> och bett om en statusuppdatering men har inte fått något svar ännu.
>
> _Uppdaterad stadga
> _En uppdaterad stadga finns nu även tillgänglig via dokumentarkivet.
> När uppdateringen gjordes uppmärksammade jag en, vad jag tror varit
> felskrivning.
> I stadgerevisionen gällande möteskallelse står följande: att i
> Blekinge studentkårs stadga kapitel 6 §6 ersätta texten med följande
> lydelse "Mötet sammanträder på kallelse av ordförande."
>
> Lydelsen som refereras till återfinns dock i stadgans 6 kap 7 §. Jag
> har därför gjort tolkningen att det var fullmäktiges vilja att ändra
> stadgans 6 kap 7 §. Jag kommer fråga fullmäktige på sittande möte om
> det är er mening att behandla denna frågan. Om ni väljer att inte
> behandla detta tolkar jag det som att fullmäktige delar min tolkning.
>
> _Datum, tid och plats för sammanträdet:
> _4/12 18:00-21:30 Rio Grande (campus Karlshamn)
> 5/12 10:00-21:00 Rio Grande (campus Karlshamn)
> Behöver du hjälp att hitta kan du ringa mig på 0708276162
>
> _FUM-delegat? Anmäl eventuell frånvaro!_
> Som ledamot i FUM är närvaro obligatoriskt och du kan avskiljas från
> din post om du inte anmält giltig frånvaro. Som giltig frånvaro räknas
> frånvaro på grund av laga förfall eller examinationstillfälle. Vid
> förfall ska ledamot anmäla detta till kårstyrelsen senast klockan tolv
> arbetsdag före sammanträdesdag, dvs fredag 22/5 kl 12:00.
>
> _Reseersättning_
> För de som reser från Karlskrona kommer jag åka från Bergåsa station
> 16:40 på fredagen och 08:40 på lördagen. För att underlätta för er kan
> jag då köpa era biljetter också och således slipper ni kvittoredovisa
> till Birgitta. Då är det viktigt att infinna sig på stationen senast
> tio minuter före avgång.
> Förtroendevalda och kandidater som reser från Karlskrona övrig tid kan
> erhålla reseersättning mot uppvisande av kvitto på sina utlägg. Detta
> görs genom att fylla i en reseersättningslapp som tillhandahålles
> Birgitta Möller inom 10 dagar från att utlägget gjordes. Har kansliet
> inte fått in underlaget inom 10 dagar ges ingen reseersättning.
> Kontakta karexp@bthstudent.se vid frågor.
> —
> Med Vänliga Hälsningar
> Samuel Sörensson
> Kårordförande, Blekinge studentkår
> 0708276162
> www.bthstudent.se


SIT 2015-12-08 kl. 17.00

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2015-12-08 klockan 17:00 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Psångboksinvigningen- utvärdering
§10 Marknadsföringsmaterial
§11 Nyårssittning
§12 Provningar till våren

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas