BITS-möte onsdag 12/10 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdagen 13/10 i Kansliet, klockan 17:00.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mikael Roos kommer på besök
Avslutning
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas


BITS-möte onsdag 12/10 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdagen 13/10 i Kansliet, klockan 17:00.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mikael Roos kommer på besök
Avslutning
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas


Kårstyrelsemöte 12/10-16 17:15

Hej!

Onsdagen den 12/10 har Kårstyrelsen möte kl 17:15. Mötet kommer att
hållas i konferensrummet Valen och vara tillgängligt över distans. De
som önskar medverka över distans kan kontakta mig för vidare
instruktioner. Möteshandlingar finns tillgängliga på Molnet, här:
molnet.bthstudent.se/data/public/5ea9b4.php

Välkomna!


SIS-möte 12/10-16 16.30 AFK

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. HackSISsion
11. Drift
12. Vice Ordförande
13. Övrigt
14. Kalender
15. Mötet avslutas


Sexistenz möte 11/10 klockan 1715 i Valen

Sexistenz kommmer ha möte i Valen på tisdag (11/10) klockan 1715. Mötet är
öppet för alla intresserade.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

-Avslutning*-*
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, ”Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden


Kårstyrelsemöte 161007 17:15

Hej!

Fredagen den 7/10 har Kårstyrelsen möte kl 17:15. Mötet kommer att
hållas i konferensrummet Sälen och vara tillgängligt över distans. De
som önskar medverka över distans kan kontakta mig för vidare
instruktioner. Möteshandlingarna finns tillgängliga på Molnet, här:
molnet.bthstudent.se/data/public/bc093d.php

Välkomna!


Rotundan kommer att ha möte 10/10 – 16 kl 18:00 i Kansliet.

Rotundan kommer att ha möte 10/10 – 16 kl 18:00 i Kansliet.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas


.smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2016-10-10

På måndagen den 10 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar
18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får den kontakta Didrik
Lepistö på didrik.lepisto@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

.klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik ”Kramer” Lepistö


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-10-05

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-10-05 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Temaprovning

§10 BOSSJam

§11 Aktiv-fix

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


EKEN styrelsemöte 2016-10-04

EKEN håller styrelsemöte för att diskutera angående Polenkryssning.

Datum: 2016-10-04

Plats: EKEN-rummet G527, ingång G522

Tid: 17.15

Agenda enligt följande:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

§2 Val av
mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande

§4 Beslutsmässighet

§5
Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och avstämning av
föregående mötesprotokoll

 

ÄRENDEN

§ 7 Polenkryssning

Föredragare: Peter Hedman

AVSLUTNING

§ 8 Övriga punkter

§ 9
Kalender

§ 10 Mötets avslutande