Kallelse kårstyrelsemöte 2015-10-27 kl. 17:15 i konferensrummet Sälen

Hej!

På Tisdag 27/10 klockan 17:15 har kårstyrelsen möte. Mötet kommer vara
tillgängligt på distans. För att delta på distans, vänligen kontakta mig
via ordforande@bthstudent.se för vidare instruktioner.

Utöver formalia ska vi behandla följande punkter:
-Propositioner
-Studentrepresentant i nomineringsgrupp för högskolestyrelsen
-Omstrukturering, studentinflytande

Dagordningen i sin helhet finns uppladdad på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/4ca36b.php?lang=en

Välkomna!


Rotundan möte 26/10 – 15 kl 18:00

Dagordning:

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Tack till Jobbare

§9 Evenemang

§10 Aktivfix

§11 Ansvariga

§12 Brädspel

§13 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


SIS 2015-10-21 kl. 16.00

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 HackSISsion
§8 AFK
§9 Älsterådets ansvar och medlemmar
§10 Syadmin

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


BOSS Styrelsemöte 2015-10-20 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-20 17:15 i K-huset.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 TeknikSM – Utvärdering§10 Klassrepresentanter ettor§11 Profilkläder§12 Öhl-provning§13 BOSSJam§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BISC-Board Meeting on 2015-10-18 at 15:00 in Kansliet.

BISC is happy to announce its first Board meeting.

AGENDA : In this meeting, the board members introduce themselves, and they are remembered of their individual roles. We plan how to work to achieve the better progress of BISC, and share the ideas of other board members. We also try to plan the first event from BISC.

ThankYou.

BestRegards,
Srinand Kona,
President-BISC.


Rotundan Möte 19/10-15 kl18:00 Kansliet

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7

Skrivelser

§8

Tack till Jobbare

§9

Evenemang

§10

Aktivfix

§11

Spotify

§12

Brädspel

§13

Kårkvällar

Avslutning

§14

Övrigt

§15

Kalender

§16

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


#ROOT-möte 2015-10-16 kl 17:30

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 16/10 kl *17:30* i gamla
baren på Rotundan. Dagordningen kommer se ut som följer:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Studiebevakning
§8 FooBar();
§9 SWAG
§10 Programrum
§11 Nollningskommité

*Avslutning*
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 20­­/­­10/15

På tisdagen den ­­20/­10 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


Sexistenzmöte 201514 kl. 17:15

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på onsdag 14/10 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande


BOSS Styrelsemöte 201513 15:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-13 15:15 i K-huset.

Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 TeknikSM§10 Profilkläder§11 Inspirationsdag§12 Öhl-provning§13 BOSSJam§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande