Nollingskommitémöte 2015-11-26 kl. 17:15

Hej!

Nollningskommitén kommer ha möte torsdag 26/11 kl 17:15 i kansliet.
Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Introduktionsveckorna

Avslutning
§8 Övrigt
§9 Nästkommande möte
§10 Mötets avslutande


Sexistenzmöte 2015-11-25 kl.17:15

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på onsdag 25/11 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande


Kallelse kårstyrelsemöte 2015-11-24 Kl. 17:15

Hej!

På tisdag 24/11 Kl. 17:15 har kårstyrelsen möte där vi bland annat
skriver motionssvar inför FUM. Mötet kommer vara tillgängligt via
distans. För den som önskar delta via distans, vänligen kontakta mig via
ordforande@bthstudent.se så löser vi detaljerna där.

Möteshandlingarna finns uppladdade på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/5dcb70.php?lang=en


Revisionsberättelser bokslut och verksamhetsberättelse inför FUM2

Hej allihopa!

Mötesmappen för FUM2 har uppdaterats med följande:

* Verksamhetsberättelse 14/15
* Årsredovisning 14/15
* Verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse
* Ekonomirevisorernas revisionsberättelse

Värt att notera är att det också inkommit en motion.

Samtliga möteshandlingar finns ni här:
molnet.bthstudent.se/data/public/7b6f2b.php?lang=en

Kompletta handlingar skickas ut fredagen den 27/11. Trevlig helg!


BITS-möte 2015-11-24

Hej alla glada!
Möte kl. 17.15 i Kansliet tisdagen den 24 november. Dagordning finns
bifogad.

MVH Kim


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 23/­­11/15

På måndagen den ­­23/­11 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


BOSS Styrelsemöte 2015-11-17

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-11-17 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Öhlprovning – Utvärdering§10 Temaprovning§11 BOSSJam§12 Gästföreläsare§13 Pluggstugor§14 Mentorsprogram§15 Workshop§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


Rotundan mote 16/11 – 15 kl 18:00 I kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha mote den 16/11 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Spotify

§12

Mat

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Kallelse FUM2 2015-12-04 till 2015-12-04 i Karlshamn

Hej allihopa!

Verksamhetsårets andra ordinarie fullmäktige (FUM2) kommer att hållas
4-5 december i Karlshamn. Information om sal och dagordning kommer med
kompletta handlingar.

Det har inkommit 4 propositioner till mötet, samtliga från kårstyrelsen.
De kan läsas i sin helhet här:
molnet.bthstudent.se/data/public/7b6f2b.php?lang=en

För den som önskar skriva motioner på propositionerna eller i allmänhet
skickas dessa till styrelsen@bthstudent.se senast 19/11 klockan 23:59


Sexistenzmöte 2015-11-19 kl.17:15

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på torsdag 19/11 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande