Sexistenzmöte 2015-11-11 kl.18:00

Hej, vi har svårt att bestämma oss, men nu så!

Ändrar dag för möte från 2015-11-06 till 2015-11-11. Tiden är också ändrad till 18:00. Samma plats, typ samma kanal.

Välkomna!

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på fredag 11/06 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 9­­/­­11/15

På måndagen den ­­9/­11 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


SIS 2015-11-05 kl. 10.30

På grund av misstag så är detta mötet felaktigt kallat. Tanken var att
mötet skulle vara 3/11, men det trillade in en 2:a där.

Ny mötes tid 2015-11-05 10.30 med samma dagordning.

Den 28 oktober 2015 21:28 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com&gt;:

> Dagordning
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. HackSISsion
> 8. Wonderlan
> 9. AFK
> 10. Sysadmin
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
>


#ROOT-möte 2015-11-02 kl 17:15

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 2/11 kl *17:15* på AFK.
Dagordningen kommer se ut som följer:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Studiebevakning
§8 FooBar();
§9 SWAG
§10 Programrum
§11 Nollningskommité

*Avslutning*
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


BOSS Styrelsemöte 2015-11-03 16:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-11-03 16:15 i K-huset.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Diskussion kring eventuell omorganisation av styrelsen§10 Utvärderingsmöte LP1§11 Inspirationsdag§12 Profilkläder§13 Öhl-provning§14 BOSSJam§15 Gästföreläsare§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


Nollingskommité 2015-11-03 kl. 17:15

Hej!

Nollningskommitén kommer ha möte tisdag den 3:e november kl 17:15 i
kansliet.
Mötet är öppet för alla
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Introduktionsveckorna

Avslutning
§8 Övrigt
§9 Nästkommande möte
§10 Mötets avslutande


Rotundan möte 2/11 – 15 på distans

Tjabba Tjena Hallå!

Rotundan kommer att ha möte på distans den 2/11 – 15 kl 18:00 via google hangouts.

Maila rotundan med information om du vill vara med.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Tröjor

§12

Spotify

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Kallelse ordförandemöte 2015-11-04 kl. 17:15 i Kansliet

Hej!

Den 4/11 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i kansliet.
Dagordning finns bifogad till handlingarna.

Samtliga ordföranden i Blekinge studentkår är inbjudna och bör närvara.
Kan du inte närvara går det bra att skicka en ställföreträdande.
Minnesanteckningar kommer skickas ut i efterhand.

*Förberedelser
*På detta ordförandemötet kommer vi ha en särskild gäst, Stefan Sjödahl.
Stefan kommer presentera BTHs arbete med CDIO och ni kommer kunna ställa
frågor. CDIO är ett nätverk som utvecklar och sätter ramverket för
ingenjörsutbildningar världen över där bland annat Massachusetts
institute of Technology, Stanford, KTH och Chalmers ingår.

Efter kommentarer på förra mötet kommer vi inte ha rapporter av vad som
gjorts. Istället kommer vi fokusera på planer och svårigheter. Förbered
en redogörelse av era kommande "happenings" och fundera över om ni
behöver hjälp med något eller vill ställa frågor i gruppen.

Under §7 kommer jag gå igenom mina tankar för hur vi kan utveckla vår
organisation för att få bättre förutsättningar att jobba med
studentinflytande (studentrepresentanter). Om ni har några tankar och
idéer, ta gärna med dem!

pdf icon 151104_dagordning-ordförandemöte.pdf


SIS 2015-11-23 kl. 15.30

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. Wonderlan
9. AFK
10. Sysadmin
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 2­­/­­11/15

På måndagen den ­­2/­11 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha