.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 12­­/­­10/15

På måndagen den ­­12/­10 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha


Rotundan Möte

Tja!

Rotundan ska ha möte nu på måndag 5/10-15 kl 18 I kansliet.

Välkommna!

MvH
Emil Henriksson

Ordförande

Rotundanpdf icon 05-10-15.pdf


Rotundan mote 5/10-15

Tja!

Rotundan ska ha möte nu på måndag 5/10-15 kl 18 I kansliet.

Välkommna!

MvH
Emil Henriksson

Ordförande

Rotundan


Kallelse #ROOT-möte 5/10 kl 18 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 5/10 kl *18* på AFK,
direkt efter studentrepresentantmötet (kanske en liten bensträckare kan
klämmas in).
Dagordningen kommer se ut som följer:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3. Mötets behörighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Föregående mötes protokoll
7. Studiebevakning
8. FooBar();
9. SWAG
10. Programrum
11. Övrigt
12. Nästa möte
13. Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


BOSS Styrelsemöte 2015-10-02

BOSS kommer att hålla möte 2015-10-02 klockan 18:00

Dagordning:
§1 Mötets öppnande§2 Val av mötespresidium§3 Mötets behörighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Föregående mötes protokoll§7 Sittning – Lika a BOSS§8 Profilkläder§9 Klassbesök§10 Gästföreläsning§11 Publag§12 Beslutssammanfattning§13 Nästkommande möte§14 Mötets avslutande

Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade Spelstudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


Kallelse ordförandemöte 2/10 17:15 i Kansliet

Hej!

Den 2/10 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i kansliet.
Dagordning finns bifogad till handlingarna.

Ordförandemöten är en ny företeelse som började i slutet på förra
verksamhetsåret. Syftet är att sprida information, ge alla bättre
möjligheter att samarbeta och diskutera gemensamma angelägenheter.
Samtliga ordföranden i Blekinge studentkår är inbjudna och bör närvara.
Kan du inte närvara går det bra att skicka en ställföreträdande.
Minnesanteckningar kommer skickas ut i efterhand.

*Förberedelser
*Förbered en kortfattad verksamhetsrapport
Fundera på om det är något ni behöver hjälp med eller vill att
kårstyrelsen/presidiet/sysadmin jobbar med att ordna.
Fundera på om det finns problem ni stöter på och behöver hjälp med att lösa.
Fundera på vad ni vill få ut av ordförandemöten

pdf icon 151002_dagordning-ordförandemöte.pdf


.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 5­­/­­10/15

På måndagen den 5­­/­10 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade!

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,

Emma/Uchiha


Kallelse kårstyrelsemöte 1/10 17:15

Hej!

Den 1/10 klockan 17:15 har kårstyrelsen möte. Mötet kommer vara i
konferensrummet Sälen och är således tillgängligt på distans. För den
som önskar medverka på distans, vänligen kontakta mig för vidare detaljer.

Möteshandlingarna finns publicerade på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/221340.php?lang=en