SIS 21/1-15 17.00 AFK

  • av

Dagordning: Mötet öppnas Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet Yttranderätt och rösträtt Fastställande av dagordning Uppföljning och fastställande… Läs mer »SIS 21/1-15 17.00 AFK

SIS 7/1-15 17.00 AFK

  • av

Dagordning: Mötet öppnas Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet Yttranderätt och rösträtt Fastställande av dagordning Uppföljning och fastställande… Läs mer »SIS 7/1-15 17.00 AFK