BOSS 2015-12-15 17:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-12-15 klockan 17:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4… Läs mer »BOSS 2015-12-15 17:15

SIS 2015-12-15 15.15

  • av

Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 4. Yttranderätt och rösträtt 5. Fastställande… Läs mer »SIS 2015-12-15 15.15