SIS 2015-11-26 17.30

  • av

Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet 4. Yttranderätt och rösträtt 5. Fastställande… Läs mer »SIS 2015-11-26 17.30

BITS-möte 2015-11-24

  • av

Hej alla glada! Möte kl. 17.15 i Kansliet tisdagen den 24 november. Dagordning finns bifogad. MVH Kim