Hoppa till innehåll

Kallelser

Sv: Kallelse för Studentkultur i Tiden

Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace3c8fbb7f1e487cb93fd4275f879868%40thread.tacv2/1674466636462?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2236703e16-5082-4343-be11-7cccbbc93dfd%22%7d Från: Rasmus Andersen Skickat: den 20 januari 2023 14:19 Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se> Kopia: Studentkultur i Tiden <sit@bthstudent.se> Ämne: Kallelse för Studentkultur i… Läs mer »Sv: Kallelse för Studentkultur i Tiden