Kallelse till överlämningsmöte

Kallelse till styrelsemöte för utbildningsföreningen #ROOT den 11/6 1100 som hålls via teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a69cc34e5a7d1492ebf6c99f048dc57ed%40thread.skype/1654527234623?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2227e7474a-fcde-4650-99da-ef14a1a4e8c0%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Dagordning   §1 Mötet öppnas   §2… Läs mer »Kallelse till överlämningsmöte