Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams klockan 18:00, den 23:e november.

  • av

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Julius Puke ———————————————–  Sekreterare / Secretary .smoersex Blekinge studentkår / Blekinge Student Union … Läs mer »Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams klockan 18:00, den 23:e november.

EKEN:s Styrelsemöte 2020-11-19

  • av

Hallå eller! Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2020-11-19 kl 17:15 med plats: Microsoft Teams. Dagordning bifogas Inbjudningslänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad39f2119d32d4aefa252d17073adb8de%40thread.tacv2/1605547155724?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220c97358a-41f5-4229-9cc3-09bbb312c4c0%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Dagordning-Styrelsemote-2020-11-19.pdf

Kårstyrelsemöte 2020-11-19

Härmed kallar jag till Kårstyrelsemöte, Torsdag den 19de november 2020 klockan 17:15, på Kårstyrelsens teams.   Handlingar hittas här. Teams-länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a326e8b82863643ecb69d2e4ecd3e59ba%40thread.tacv2/1594638256748?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220db684f4-0461-4124-8b88-901880220d45%22%7d   Med vänliga hälsningar… Läs mer »Kårstyrelsemöte 2020-11-19