MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

Kårstyerlse möte 2 Juli

Kårstyrelsen ska ha möte 2 Juli 17:30 på Discord

 

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt                         

§5

Fastställande av dagordning

 

 

Ärenden

§6    Attestinstruktioner och firmateckningsrätt 20/21

        Bilaga: §6_attestinstruktioner_och_firmateckningsratt_2021

§7

Kårstyrelsens plan för intern kommunikation

Bilaga: §7_kommunikationsplan_ks2021

§8

Arbetsordning för Kårstyrelsen 20/21

Bilaga: §8_arbetsordning_ks2021

§9

Profilkläder 20/21

§10

Konkretisering av verksamhetsplan

Bilaga: §10_1_konkretisering_vp2021, §10_2_Blekinge Studentkårs Verksamhetsplan 20-21

§11

Studentrepresentanter

Bilagor: §11_1_studentrepresentanter_2021, §11_2_reglemente_val_av_studentrep_200702_förslag2

§12

Årsplanering

Bilaga: §12_arsplanering_2021

§13

Val av Talman

Bilaga: §13_val_till_talman_2021

 

 

Avslutning

§15

Övrigt

  • Fotografier till expen och hemsida.
  • Ledighet för presidiet v.28 (6-10/7-2020)
  • Ansvar inför FUM

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

 

pdf icon §8_arbetsordning_ks_2021.pdf
pdf icon §10_2_Blekinge-Studentkårs-Verksamhetsplan-20-21.pdf
pdf icon §11_1_studentrepresentanter_2021.pdf
pdf icon §11_2_reglemente_val_av_studentrep_200702_förslag2.pdf
pdf icon §12_årsplanering_2021.pdf
pdf icon §13_val_till_talman_2021.pdf
pdf icon 200702_promemoria.pdf
pdf icon §6_attestinstruktioner_firmateckningsrätt_bsk_2021.pdf
pdf icon §7_kommunikationsplan_2021.pdf
pdf icon §10_1_konkretisering_vp.pdf

Continue reading

Testkallelse dag 11 test/test

Detta är en testkallelse,
Inget,
att,
bry,
sig,
om 🙂
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Filip Nyquist,
——————————–—————–

Driftansvarig / IT Operations Manager

Sektionen för Internetbaserad Socialisering
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
——————————–—————–


Continue reading

Testkallelse dag 11 test/test

Detta är en testkallelse,
Inget,
att,
bry,
sig,
om 🙂
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Filip Nyquist,
——————————–—————–

Driftansvarig / IT Operations Manager

Sektionen för Internetbaserad Socialisering
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
——————————–—————–


Continue reading

Testkallelse dag 11 test/test

Detta är en testkallelse,
Inget,
att,
bry,
sig,
om 🙂
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Filip Nyquist,
——————————–—————–

Driftansvarig / IT Operations Manager

Sektionen för Internetbaserad Socialisering
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
——————————–—————–


Continue reading

Sexistenzmöte 2020-06-29 kl.17.30

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;caret-color: rgb(0, 0, 0);word-spacing:0px”>  

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Insegel

§14 Sappning 

§15 Evenemang 

 

§16 Övrigt 

§17 Action Point och Workshop 

§18 Kalender 

§19 Mötet avslutas  

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning

 


Continue reading

BITS möte 30 Juni kl 17:15

; background-color:rgb(255,255,255)”>

MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

Kårstyrelsemöte 2020-06/22

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-06/22 klockan 17:15 i BSKs Discord.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200622

Trevlig helg!


Continue reading

BOSS extrainsatt möte 2020-06-22 kl 17:15

Halloj!
Under föregående styrelsemöte blev BOSS-styrelse medveten om att två personer i den invalda styrelsen för nästa verksamhetsår ej kommer kunna fullfölja sina uppdrag. Med anledning av detta håller styrelsen ett extrainsatt möte för att välja in en ny ordförande samt en ny studieutvecklingsansvarig.

 

Notera att under detta möte ges alla studenter inom BOSS rösträtt, precis som under ett årsmöte.
En student inom BOSS är en person som studerar  inom något av programmen Technical Artist, Spelprogrammering eller Civ. i spel-och programvaruteknik vid Blekinge Tekniska högskola.

 

Härmed kallar jag till extrainsatt möte för BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 22:e Juni kl 17:15 på distans via BSKs discordserver.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner

 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

 

§4 Fastställande av dagordning

 

Ärenden

 

§5 Val av nya styrelsemedlemmar

 

Avslutning

 

§6 Övrigt

 

§7 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Continue reading

EKEN:s Styrelsemöte 2020-06-14 (OBS, kallelse ej utskickad i tid)

Hallå eller!
Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2020-06-14 kl.14:00, plats: BSK:s Discordkanal. Om ni önskar delta men inte är med i denna Discord, skicka då ett mail till denna adress och fråga om en länk så ska det fixas. Dagordning bifogas

Nu blev jag tyvärr en dag sen med att skicka ut denna kallelse men det finns tyvärr liten dispens för oss att flytta tiden. Om så krävs godkänns alla beslut som tas under detta möte på nytt under styrelsemötet som följer (vilket högst troligen blir giltigt enligt stadgarna).

Med det sagt önskar jag er alla en trevlig sommar

Ha det görgött!

MVH
Ludwig Neuman

pdf icon Dagordning-Styrelsemöte-2020-06-14.pdf

Continue reading