Welcome to MyAnalytics

For your eyes only

Learn more >

Secure lock illustration

Welcome Kallelse BOT!

Your Office 365 account now includes MyAnalytics, a way to discover how you work

  Network image Profile image Network image  

MyAnalytics helps improve your…

light bulb icon moon icon person icon calendar icon
Focus Wellbeing Network Collaboration

Get started

Insights Outlook add-in

Check your to-dos

Click on Insights in the Outlook ribbon to see your to-dos and more.

Find out where your time goes

Go to your dashboard to see who’s in your network, how much you work after hours, and more.

MyAnalytics Dashboard
Digest email

Stay tuned for weekly summaries

Check back next week for your first email digest.

Uniquely yours

privacy icon

MyAnalytics is personalized for you using everyday work activities like email and meetings. Only you can see your MyAnalytics data and insights.

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Unsubscribe  Documentation  Feedback

Microsoft respects your privacy. Please read our Privacy Statement.

For people in Canada

This is a mandatory service communication. To set your contact preferences for other communications, visit the Promotional Communications Manager.

Microsoft Canada Inc.
1950 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 8L9 Canada


Sexistenzmöte 2019-11-25 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 25:e november klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Möte Karlskronas Pubsektion 2019-11-25

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 25:e November klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Beslutssammanfattning
§20 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte MUK 2019-11-27 kl.13:00

Hellu!

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 27 november. Mötet börjar kl. 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 25/11.

Måndagen den 25/11 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Kallelse Mårfin(t) 21-11-19

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske torsdagen kl. 16:00.Dagordning:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokollÄrenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning

§12 Evenemang Avslutning

§13 Kalender

§14 Övrigt
§15 ActionPoints

§16 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,

Emma Sik
Ordförande i Mårfin(t), 
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se

emma.sik@bthstudent.se 


SIS styrelsemöte 26/11-19 kl 12:15 i SIS Lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

26:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


SIS Styrelsemöte 19/11-19 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

19:e november klockan 12:15 i AFK-lokalen   

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Redemption of Karen

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


BOSS styrelsemöte 19/11, 17:15, BOSS-rummet.

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 19 November klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Provning

§12 Ekonomi

§13 BOSSJam

 

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim ‘Schtekt’ Johansson, Ordförande
tim.johansson@bthstudent.se


BITS möte 2019-11-19 kl 17.00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:
Programrummet G503 den 19 November klockan 17.00

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Rapporter
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Programrummet
§11 Utbildning
§12 Näringsliv
§13 Evenemang

– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Morris Andersson, Ordförande BITS