Sv: Kallelse till SIS styrelsemöte

Update: Meeting location is moved to teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRkZmJjN2ItZDUyYS00ZjIxLWFiNzctYjYwMzEwZDU3MDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%2286ea40c6-338a-420f-b734-d6fa5d18e815%22%7d Från: Oscar Cederlund Skickat: den 23 januari 2022 20:30 Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt; Ämne: Kallelse till SIS styrelsemöte… Läs mer »Sv: Kallelse till SIS styrelsemöte

Blekinge studentkårs kårstyrelsemöte 22-02-01

Microsoft Outlook Web Access: https://outlook.office365.com/owa/bthstudent.se/?itemid=AAMkADJkNTAwNDFkLThlY2EtNDI0OC1iMDNlLWI0MTM4ZjIyNzBiNABGAAAAAACwCztcc%2FMJSKO9m4IvrzmXBwAzeR6QwlY3RqwRqhUDVb%2FxAAAAAAENAAAzeR6QwlY3RqwRqhUDVb%2FxAAJjlG7pAAA%3D&exvsurl=1&path=/calendar/item To receive meeting invitations as .iCalendar attachments instead of Outlook Web App links, go to https://outlook.office365.com/owa/bthstudent.se/?path=/options/popandimap and select Send meeting… Läs mer »Blekinge studentkårs kårstyrelsemöte 22-02-01

Kallelse

Mårfin(t) kommer ha möte i:  G425 den 25 januari 2022 klockan 17.15.   – Formalia – §1 Mötet öppnas §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare §3… Läs mer »Kallelse

Dagens mötessal

Hejsan! Mötessalen har ändrats och vi kommer att hålla mötet i sal J1270. Med vänliga hälsningar / Kind regards Carl Rubin ———————————————– Ordförande/President Sexistenz, Sexmästeri… Läs mer »Dagens mötessal