Årsmöte EKEN 2020-01-22

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla Årsmöte 2020-01-22 klockan 17:15 i sal J1650 på BTH. Dagordning bifogad nedan.

Vid önskat deltagande rekommenderar jag att besöka evenemanget på facebook via följande länk: (https://www.facebook.com/events/508889593046043/) I detta finnes en anmälan för att få mat på mötet, sista dagen för att anmäla sig för mat är 2020-01-19 kl. 15.00.
Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Styrelsemöte mårfin(t)

Tjenixen! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske torsdagen den 20/1 i metodrum 1 på plan 5, klockan 14:00. Varmt välkomna!
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar 
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


MUK 2020-01-22 kl.13:00

Hellu!

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 22 januari. Mötet börjar kl. 13:00  !OBS ny lokal! i bryggan på andra våningen på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Sexistenzmöte 2020-01-20 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 20:e januari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Möte KIDS 2020-01-20

KIDS kommer att ha möte i:

A-hus den 20 Januari klockan 17.00
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Information
§7 Uppföljning av uppgifter tilldelade till styrelsemedlemmar 
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Marknadsföring 
§11 Utbildning av ledare
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Peter Hamfelt, Ordförande KIDS


Trampolinen Board Meeting 15/1 17:00

Hi!

 

Trampolinen has a Board meeting this afternoon at 17:00 at the MSLS Mustard House (Erik Dahlbergsgatan 14).


AGENDA
17:00 – 17:15 | Check in
17:15 – 17:45 | Survey Summary
Decision making
Communication and document storage
Meetings (frequency and duration)
17:45 – 17:50 | ENERGIZER
17:50 – 18:20 | Discussing values and how we portray them
18:20 – 18:30 | BREAK
18:30 – 18:40 | Where we are at
18:40 – 18:50 | What we want to do
18:50 – 19:10 | Setting next steps
19:10 – 19:20 | AOB
19:20 – 19:30 | Check out

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Dana Bergman,
———————————————–
Ordförande / Chairperson
Trampolinen, the MSLS Education Association
MSLS 2020/2021 APPLICATIONS NOW OPEN!

www.bth.se/msls
———————————————–
dana.bergman@bthstudent.se
+4670 949 04 42

A close up of a sign  Description automatically generated

 


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 20/1.

Måndagen den 20/1 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


SIS Styrelsemöte 2020-01-21 I sis-lokalen kl 12:15

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

21: januari klockan 12:15 i AFK-lokalen. 

 
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Möte Karlskronas Pubsektion 2020-01-20

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 20:e Januari klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion