Kårstyrelsemöte 2021-02-23

  • av

Härmed kallar jag till Kårstyrelsemöte 2021-02-23, tisdag klockan 17:15 på Kårstyrelsens teams. Handlingar hittas här Teams länk här