MyAnalytics | Wellbeing Edition

For your eyes only

Learn more >

Secure lock illustration

Your month in review: Wellbeing

Are you able to disconnect and recharge?

  Sun icon Profile image Moon icon  

27 Quiet days

Protected from quiet hours disruptions

Quiet days are based on the meeting, email, chat and calls activity outside your working hours as set in Outlook. Edit

Here’s a closer look

What impacts your quiet hours
Here’s a breakdown of the activities that tend to impact you outside of regular working hours
Pie chart
Meetings 0%
Emails 100%
Chats and calls 0%

Explore More

Focus

99% Available to focus

light bulb icon

of a typical week

Collaboration

1% Collaboration time

Calendar icon

of a typical week

Network

0 Active collaborators

Relationships

you emailed, met or chatted with at least a few times

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Unsubscribe  Documentation  Feedback

Microsoft respects your privacy. Please read our Privacy Statement.

For people in Canada

This is a mandatory service communication. To set your contact preferences for other communications, visit the Promotional Communications Manager.

Microsoft Canada Inc.
1950 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 8L9 Canada


MUKmöte, 2020-04-01, kl. 13:00

Halloj!

 

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 1 April. Mötet börjar kl. 13:00 i Discord, https://discord.gg/E2y9Ac och det är öppet för alla. 

 

Formalia 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

§7 Dokument och mail 

§8 Ekonomi 

§9 Utbildning 

§10 Evenemang 

§11 Profilkläder 

§12 Övrigt 

§13 Mötet avslutas 

 

Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK


EKEN Styrelsemöte 2020-03-30

Hallå eller!
Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2020-03-30 kl 17:15.
Mötet sker på distans över BSK:s Discord preliminärt i Mötesrum 2.
Inbjudningslänk: https://discord.gg/DhA8tWG
Vid problem med länken, kontakta eken@bthstudent.se
Dagordning bifogas

Allt gott!
Ludwig Neuman
Ordförande, EKEN


Sexistenzmöte, 2020-03-30 kl.17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum den 30 mars klockan 17.15 på distans via vår discordkanal. Om någon önskar att delta kan ni höra av er till oss via sexistenz@bthstudent.se så löser vi det.

 

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

 

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Evenemang

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

 

 

Med vänliga hälsningar,

Michaela `Purple´ Mattsson

Sexmästare


#ROOTs Årsmöte 2020-04-02 kl 17:00 i Discord

Nu är det dags för #ROOTs årsmöte!
Mötet kommer att hållas 2/4 – 2020 kl 17:00 på Discord på grund av COVID-19.
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
– Ärenden –
§6 Verksamhetsberättelser (nuvarande verksamhetsår)
§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)
§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår
§9 Val av ny styrelse
§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår
§11 Överlämning

– Avslutning –
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar / Kind regards
Philippe Van Daele,
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
philippe.van.daele@bthstudent.se
+46700223396


Kårstyrelsemöte 2020-03/30

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-03/30 klockan 17:15 i BSKs Discord.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200330

Trevlig helg!


SIS styrelsemöte 2020-03-31 kl 12:15 via BSKs Discord, mötesrum 1

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

31: mars klockan 12:15 i BSKs discord, mötesrum 1.

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


BOSS styrelsemöte 31/3/2020, på BSKs discordserver, Mötesrum 1

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 31:a Mars klockan 17:15 på distans via BSKs discord server.

 

För att delta på detta möte, följ nedan länk och anslut till röstkanalen ”Mötesrum 1” eller annars angiven röstkanal.
Länk till BSKs discordserver: https://discord.gg/uRtPnbC  

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 Ekonomi

§11 BOSSJam

§12 Årsmöte

Avslutning

§13 AP

§14 Kalender

§15 Övrigt

§16 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


Möte Karlskronas Pubsektion 2020-03-30

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 30:e Mars klockan 17:15 på distans via vår discordkanal.  Om du önskar närvara på mötet men inte har tillgång till vår discordkanal så går det bra att maila oss via pubsektionen@bthstudent.se
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


MyAnalytics | Wellbeing Edition

For your eyes only

Learn more >

Secure lock illustration

Your month in review: Wellbeing

Are you able to disconnect and recharge?

  Sun icon Profile image Moon icon  

27 Quiet days

Protected from quiet hours disruptions

Quiet days are based on the meeting, email, chat and calls activity outside your working hours as set in Outlook. Edit

Here’s a closer look

Your quiet days

Here’s a look at your days without meetings, emails, and chats outside your working hours

Feb – Mar 2020

 
 

Sun

 

Mon

 

Tue

 

Wed

 

Thu

 

Fri

 

Sat

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 
                           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
                           

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 
                           

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 
                           

Quiet days

27 of 28 days

Explore More

Focus

99% Available to focus

light bulb icon

of a typical week

Collaboration

1% Collaboration time

Calendar icon

of a typical week

Network

0 Active collaborators

Relationships

you emailed, met or chatted with at least a few times

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Unsubscribe  Documentation  Feedback

Microsoft respects your privacy. Please read our Privacy Statement.

For people in Canada

This is a mandatory service communication. To set your contact preferences for other communications, visit the Promotional Communications Manager.

Microsoft Canada Inc.
1950 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 8L9 Canada