SIT styrelsemöte 2020-01-20 kl.17.00

Hej!
Studentkultur i Tiden kommer att hålla ett möte måndag 2020-01-20 kl.17.00 i mötesrum A312 Passaden. 

Dagordning 

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 FUM

§10 Överlämning

§11 Balen

§12 Spegatter

 

Avslutning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Nellie Cadeskog 
———————————————– 
Ordförande
Studentkultur I Tiden (SIT)
sit@bthstudent.se 

———————————————– 

Sammankallande för Balkommittén

bal@bthstudent.se


Sexistenzmöte 2020-01-13 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 13:e januari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Kårstyrelsemöte, 2020-01-15 kl 17:15 i Mistralen A311

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-01-15 i Mistralen sal A311 klockan 17:15.

 

Handlingarna återfinns på molnet och även via denna länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/Eg09v-3jjCNMmb0VSRbP7awBNt2mNmtLW1CdYUqth5EOIQ?e=fhsLtc

 

Allt väl.

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


BOSS styrelsemöte, tisdagen den 14/1 kl 17.15 i BOSS rummet

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 14e Januari klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Ekonomi

§12 BOSSJam

§13 Styrelseangelägenheter

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande


MUK möte 2020-01-15 kl.13:00

Hellu!

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 15 januari. Mötet börjar kl. 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Möte för mårfin(t)

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Emma Sik
———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Mårfin(t)Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
emma.sik@bthstudent.seContinue reading

.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 13/1.

Måndagen den 13/1 är det dags för årets första möte på .kauren, mötet börjar 18:00!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Continue reading

KIDS Möte 2020-01-10 kl 17:00

KIDS kommer att ha möte i:

A-hus den 10 Januari klockan 17.00
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Information
§7 Material
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Marknadsföring 
§11 Utbildning av ledare
§12 Bokning av hallar
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Peter Hamfelt, Ordförande KIDS


Continue reading

Möte för mårfin(t)

Hejsan, hoppas att eran ledighet har varit härlig! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske onsdagen den 8/1 klockan 16:30 i H516C (metodrum 2 uppe på plan 5). Varmt välkomna
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


Continue reading

Möte Karlskronas Pubsektion 2020-01-13

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 13:e Januari klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Continue reading