Möte Karlskronas Pubsektion 2019-10-14 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den
14:e Oktober klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Sexistenz
§10 Ekonomi
§11 Huset
§12 Bokningar
§13 Kårkvällar
§14 Evenemang
§15 Inköp
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 Beslutssammanfattning
§19 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Kårstyrelsemöte 14/10-19

God morgon!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-10-14 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

 

Handlingarna finnes på följande länk: https://bit.ly/314tfFm

 

Trevlig helg!

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Frännfors,
———————————————–
Vice Kårordförande / Vice President
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


SIS styrelsemöte 17/10-2019 kl 12:15 i AFK lokalen

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

15:e oktober klockan 12:15 i AFK-lokalen   

   
   

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev 

§12 Hacktoberfest  

§13 SIS  

 
  

Avslutning   

§14 Övrigt 

§15 Kalender   

§16 Action points/Workshops  

§17 Mötet avslutas  

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Sexistenzmöte 2019-10-14 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 14:e oktober klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


MUK möte 2019-10-16 kl.13:00

Hej!

Onsdagen den 16 oktober så har MUK möte. Mötet börjar kl.13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Extrainsatt årsmöte den 24/10-19, kl 16 i H516C

Härmed kallar jag till ett extrainsatt årsmöte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 2, H516C (TIHA) den 24/10 kl. 16.00. 
Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
– Ärenden –
§6 Verksamhetsberättelse (nuvarande verksamhetsår)
§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)
§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår
§9 Val av ny styrelse
§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår
§11 Överlämning

– Avslutning –

§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,
Maja Hjalmarsson
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
_______________________________________________
morfin mailing list

https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/morfin


.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 14/10.

Måndagen den 14/10 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 Nollningspunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


BOSS styrelsemöte 2019-10-8 kl 16:15

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den åttonde Oktober klockan 16:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

 

Avslutning:

§11 AP

§12 Kalender

§13 Övrigt

§14 Mötet avslutas

Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim ‘Schtekt’ Johansson, Ordförande


Kårstyrelsemöte 2019-10-07 kl 17:15 i Monsunen

God fredag!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-10-07 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

 

Handlingarna finnes på följande länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/EgzbHrVDCwxAgZi__3vwo94B-0kWj1ZjuhtV7EllvBKgBQ?e=D2LCch

 

Allt väl och trevlig helg!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Möte MUK 2019-10-09 kl. 13:00

Onsdagen den 9 oktober så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK