Kårstyrelse möte 2021-02-16

  • av

Härmed kallar jag till möte med Kårstyrelsen 2021-02-16, tisdag klockan 17:15 på Kårstyrelsens teams. Teams länk: Anslut till Microsoft Teams-möte Handlingar hittas här: 210216

VB: Länkar och information för deltagande på FUM3 / Links and information for attendance on the union councils third meeting

Här kommer de kompletta handlingarna för FUM3.   Med vänliga hälsningar / Kind regards  Carl Brinck,  ———————————————–  Vice Kårordförande / Vice President  Blekinge studentkår /… Läs mer »VB: Länkar och information för deltagande på FUM3 / Links and information for attendance on the union councils third meeting

#ROOT Styrelsemöte 2021-02-15 kl 12:05

  • av

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 15:e februari kl 12:05 Plats: #ROOT rummet (G403) Närvaro på distans via Teams Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a69cc34e5a7d1492ebf6c99f048dc57ed%40thread.skype/1613052714287?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d Join conversation… Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2021-02-15 kl 12:05