#ROOT Styrelsemöte 14:de Juni kl 14:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 14:de Juni kl 14:15,
Plats: Discord

För närvaro på distans använd Discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning

§8 Årsmöte
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Philippe Van Daele,
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
philippe.van.daele@bthstudent.se
+46700223396


(2) Extrainsatt Fullmäktige / Extra Council meeting due to the by-elections for the Student Union Board

Dear members of the student union!

Long time since.

 

With support of article §9, chapter 4 of the Student Union Statutes, the board for the Student Union has request that an extra council be held.

 

On Saturday, 2020-06-13, an extra council meeting will be held to address the by-elections for the student union board.

 

The meeting will be held over Zoom, the link for this will be sent out separately to the e-mail address you submitted when you first signed up to become a member of the Student Union. The Zoom room will open no later than 09:00, and the meeting will commence circa 09:45.

 

The papers for the Extra council can be found on Molnet, here: LINK

 

See you on Saturday!

// Albin

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

——————————————————

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————————————

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

——————————————————

+46734412901

 


(1) Extrainsatt Fullmäktige / Extra Council meeting due to the by-elections for the Student Union Council

Dear members of the student union!

 

With support of article §9, chapter 4 of the Student Union Statutes, the board for the Student Union has request that an extra council be held.

 

On Saturday, 2020-06-13, an extra council meeting will be held to address the by-elections for the student union council.

 

The meeting will be held over Zoom, the link for this will be sent out separately to the e-mail address you submitted when you first signed up to become a member of the Student Union. The Zoom room will open no later than 09:00, and the meeting will commence circa 09:15.

 

The papers for the Extra council can be found on Molnet, here: LINK

 

See you on Saturday!

// Albin

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

——————————————————

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————————————

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

——————————————————

+46734412901

 


SIS styrelsemöte 2020-06-18 kl 18:00 i Teams

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

18:juni klockan 18:00 i Teams.

 

Länk till mötet:  Join Microsoft Teams Meeting

 

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Sexistenzmöte, 2020-06-16 kl.17.30

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px”>  

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Insegel

§14 Sappning 

§15 Evenemang 

 

§16 Övrigt 

§17 Action Point och Workshop 

§18 Kalender 

§19 Mötet avslutas  

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning

 


Continue reading

Kårstyrelsemöte 2020-06/08

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-06/08 klockan 17:15 i BSKs Discord.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200608

Trevlig helg!


Continue reading

BOSS styrelsemöte 2020-06-09 kl 17:15

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 9:e Juni klockan 17:15 på distans via BSKs discord server.

  

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 Ekonomi

Avslutning

§11 AP

§12 Kalender

§13 Övrigt

§14 Mötet avslutas

 

Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim ’Schtekt’ Johansson, Ordförande

 


Continue reading

.smoersex styrelsemöte på Discord klockan 17:00, 8/6.

Måndagen den 8/6 är det dags för möte på Discord, mötet börjar 17:00.

Om ni vill delta på mötet, skicka ett meddelande till smoersex@bthstudent.se så skickar vi en inbjudan.

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 4 Yttranderätt och rösträtt

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte

§8 Ekonomi

§9 Dokument

§10 .kaur

§11 .bhar

§12 Phest

§13 Icke alkoholrelaterade evenemang

§14 .klickpunkten/Draft

Avslutning

§15 Övrigt

§16 Nästa möte

§17 Mötets avslutande


Continue reading

RÄTTELSE: ROST styrelsemöte 2020-06-08 kl.17:15

Självfallet hänvisar §12 till höstterminen och INTE vårterminen.

Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Andersson, ordförande
Maskinsektionen ROST
Continue reading

ROST styrelsemöte 2020-06-08 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 8/6 klockan 17:15. Mötet sker på distans via Zoom. 
För att närvara på mötet följ denna länk, https://bth.zoom.us/j/67560086028
Vid eventuella problem gällande länken, kontakta oss på adressen rost@bthstudent.se. 
Dagordning
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Resultat från enkät
§10 Utskott
§11 Presentation av styrelse
§12 Inför vårterminen
Avslutning
§ 13 Övrigt
§ 14 Kalender
§ 15 Mötets avslutande
Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Andersson, ordförande
Maskinsektionen ROST


Continue reading