#ROOT Styrelsemöte 2020-11-16 kl 12:05

  • av

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 16:e November kl 12:05 Plats: #ROOT rummet (G403) Närvaro på distans via Teams Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a69cc34e5a7d1492ebf6c99f048dc57ed%40thread.skype/1605267344181?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d7306-d032-4016-a87b-1820487ced00%22%7d   –… Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2020-11-16 kl 12:05

Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams klockan 18:00, den 17:e november.

  • av

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Julius Puke ———————————————–  Sekreterare / Secretary .smoersex Blekinge studentkår / Blekinge Student Union … Läs mer »Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams klockan 18:00, den 17:e november.

KIDS lunchmöte 2020-11-16

  • av

Hej på er!  Härmed kallar jag till lunchmöte för KIDS 2020-11-16 klockan 12:00. Mötet sker på distans.    För att närvara, följ länken nedan.  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a30b1c7cb86184494bbe3c617b4365757%40thread.tacv2/1605089417213?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22ef10c12f-b154-4385-b350-d054d4db7c0d%22%7d… Läs mer »KIDS lunchmöte 2020-11-16