Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte

Hej!   Härmed kallar jag till EKENs styrelsemöte den 7/2 kl. 15:15 i sal G534. Dagordningen visas nedan:   Formalia §1 Mötets öppnande                                                                                       §2… Läs mer »EKEN styrelsemöte

Kallelse till extrainsatt styrelsemöte 1/2

Hejsan! Härmed kallar jag till .smoersex extrainsatta styrelsemöte den 1 februari 2024 via teams. Mötet börjar kl. 17:00. Länk till mötet:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NzdhNDRlMTktMTYxZi00ODQ0LWIxN2UtNTBkYTJlODFkMzIz%40thread.v2/0?context=%7B"Tid"%3A"268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4"%2C"Oid"%3A"52cb0602-6208-43c4-b79a-3b6d3d56fe89"%7D DAGORDNING     … Läs mer »Kallelse till extrainsatt styrelsemöte 1/2

Kallelse

Här med kallar jag till möte för #ROOT Tisdagen den 30e januari klockan 17:30. Dagordningen finner ni nedan. Mötet kommer att hållas i #Roots programrum… Läs mer »Kallelse