Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 2015-10-02

  • av

BOSS kommer att hålla möte 2015-10-02 klockan 18:00

Dagordning:
§1 Mötets öppnande§2 Val av mötespresidium§3 Mötets behörighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Föregående mötes protokoll§7 Sittning – Lika a BOSS§8 Profilkläder§9 Klassbesök§10 Gästföreläsning§11 Publag§12 Beslutssammanfattning§13 Nästkommande möte§14 Mötets avslutande

Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade Spelstudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande

sv_SESwedish