Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 2024-02-12
Good Soup!

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum Onsdag den 12/2 klockan 17:30.

Mötet äger rum på distans via Teams (länk finns nedan).

 

Dagordning

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Studieövervakning

§10 Styrelsen

§11 Ekonomi

§12 BOSS-rummet

§13 Sammarbeten

§14 Evenemang

 

Avslutning

§15 Action points

§16 Kalender

§17 Beslutsammanfattning

§18 Övrigt

§19 Mötet avslutas


________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click
here to join the meeting

Meeting ID: 342 275 496 553 

 

Passcode: x6zYtF 

Download
Teams
 | Join on the web

________________________________________________________________________________


Med vänliga hälsningar / Kind regards

My Skog

Ordförande / President

Blekinge Organiserade Spelstudenter

boss@bthstudent.se

Blekinge Organiserade Spelstudenter is an educational association
under Blekinge Student Union that is ran by other students. BOSS represents the students that attend the game focused programs and the Technical Preparatory year at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr

sv_SESwedish