Kallelse ordförandemöte 2015-11-04 kl. 17:15 i Kansliet

  • av

Hej!

Den 4/11 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i kansliet.
Dagordning finns bifogad till handlingarna.

Samtliga ordföranden i Blekinge studentkår är inbjudna och bör närvara.
Kan du inte närvara går det bra att skicka en ställföreträdande.
Minnesanteckningar kommer skickas ut i efterhand.

*Förberedelser
*På detta ordförandemötet kommer vi ha en särskild gäst, Stefan Sjödahl.
Stefan kommer presentera BTHs arbete med CDIO och ni kommer kunna ställa
frågor. CDIO är ett nätverk som utvecklar och sätter ramverket för
ingenjörsutbildningar världen över där bland annat Massachusetts
institute of Technology, Stanford, KTH och Chalmers ingår.

Efter kommentarer på förra mötet kommer vi inte ha rapporter av vad som
gjorts. Istället kommer vi fokusera på planer och svårigheter. Förbered
en redogörelse av era kommande "happenings" och fundera över om ni
behöver hjälp med något eller vill ställa frågor i gruppen.

Under §7 kommer jag gå igenom mina tankar för hur vi kan utveckla vår
organisation för att få bättre förutsättningar att jobba med
studentinflytande (studentrepresentanter). Om ni har några tankar och
idéer, ta gärna med dem!

pdf icon 151104_dagordning-ordförandemöte.pdf