Hoppa till innehåll

Nomination Sexistenz

  • av

— English version below —

Hej!
Skulle du vilja vara med och anordna nästa års välkomnande av nya studenter?
Vad sägs om att vara med och arrangera studentkårens allra största fester
under året?
Då tycker vi att du borde söka till Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona!
De som sitter i Sexistenz är de som under ett helt år arbetar ideellt för
att alla studenter som går på BTH i Karlskrona ska ha en så bra och
oförglömlig tid som möjligt.

Låter det som något du skulle vilja göra?
För att nominera dig själv till nästa års styrelse behöver du bara skicka
ett mail till oss där du besvarar de frågor som du hittar längre ner i
mailet.

Känner du någon som hade passat perfekt till detta uppdrag?
För att nominera någon annan till nästa års styrelse behöver du maila oss
med personens namn och e-mail adress.

*Alla mail ska ha rubriken “Nominering” och ska skickas till**
sexistenz@bthstudent.se* <sexistenz@bthstudent.se&gt;*.*
*Alla nominationer ska vara inne senast den 26 November!*

Frågor:
Namn?
Ålder?
Hur lång tid har du kvar på din utbildning?
Varför vill du sitta i Sexistenz?
Är du medlem i Blekinge studentkår?
Har du någon erfarenhet av att arrangera stora evenemang?
Har du någon styrelseerfarenhet?
Kommer du bo kvar i Karlskrona under hela din mandatperiod, så att du kan
fullfölja dina uppdrag inom styrelsen?

Med vänliga hälsningar
Tim Fielding
Mentor, Sexistenz

— English —

Hi!
Would you like to be a part of arranging the welcoming of next year’s new
students?
Does arranging the student union’s largest social gatherings sound like
something you’d like to do?
Then we think you should apply for a spot in Sexistenz, Sexmästeri af
Carlskrona!
As a part of Sexistenz, you’d be working voluntarily to make the time
studying at BTH in Karlskrona as unforgettable as possible for every
student here.

Does this sound like something that you’d like to do?
Just send an e-mail to us where you have answered the questions found
further down in this e-mail.

Do you know just the person who’d fit perfectly for this assignment?
Then just send us his or her name and e-mail address!

*Every e-mail must have the subject line “Nomination” and be sent to**
sexistenz@bthstudent.se* <sexistenz@bthstudent.se&gt;*.*
*All applications must be sent before the 26th of November!*

Questions:
Name?
Age?
How much time do you have left until you’re finished with your studies?
Do you understand Swedish?
Why would you like to be a part of Sexistenz?
Are you a member of Blekinge student union?
Do you have any experience in arranging large events?
Do you have any experience in being a member of a board?
Will you live in Karlskrona for the duration of your mandate period, so you
can follow through on the assignments within the board?

Best regards
Tim Fielding
Mentor, Sexistenz

sv_SESwedish