Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST styrelsemöte 8/3 17:15

  • av

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-03-08
klockan 17.15 i Valen.

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Hemsidan
§10 Sociala medier
§11 Nytt märke
§12 Fastställande av beslut från föregående möte
§13 Klasspresentation
§14 Evenemang
§15 Arbetsuppgifter för styrelsemedlemmar

*Avslutning *
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

sv_SESwedish