Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 2016-05-18 18:15 Kansliet

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-05-18 klockan 18:15 i kanslietDagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Information till nya styrelsen§10 Läsperiodsutvärdering LP4§11 Öhlprovning§12 BSK pluggstugor§13 Workshop§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande