Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 30/5 kl 18:00

  • av

Mötet hålls i Lokalen*™ *och är som vanligt öppet för alla.

*Formalia*§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Utvärdering Ex-Phesten
§13 Inseglet
§14 Sommaren
§15 Sappning
§16 Rot(und)ation

*Avslutning*
§17 Övrigt
§18 Action Points & Workshop
§19 Kalender
§20 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Sexmästare i Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Tekniska Högskola,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden