Hoppa till innehåll

[BOSS-styrelse] BOSS Styrelsemöte 2016-06-5 18:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-06-5 18:15 klockan 18:15 i kansliet

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Information till nya styrelsen
§10 Sammanfattning av läsperiodsutvärdering LP4
§11 Mötesprotokoll
$12 Revideringar av verksamhetsplanen
$13 Förberedelser till insegling
§14 Workshop
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – praktiserande vice Ordförande