Hoppa till innehåll

SIS möte via Skype 23/6 19.00

  • av

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sommaren 16
8. Äskning angående inköp
9. Tröjor
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Skype. För att få info om vem ni ska lägga till, skriv
till “lang” på Irc så svarar jag så snart som jag kan


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

sv_SESwedish