Hoppa till innehåll

Rotundan möte 24/8 – 16 kl 18:00 i Rotundan

  • av

Rotundan kommer att ha möte 24/8 – 16 kl 18:00 i Rotundan.

Vill ni närvara på distans, kontakta oss viarotundan@bthstudent.se

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

MVH

Christopher Hellryd, Ordförande af Rotundan

sv_SESwedish