Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 19/9 klockan 1715 i J2505-Sälen

  • av

Då Lokalen™ är aningen omgjord så har vi valt att byta möteslokal till
konferensrum Sälen (J2505).

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden