Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2016-10-04

  • av

EKEN håller styrelsemöte för att diskutera angående Polenkryssning.

Datum: 2016-10-04

Plats: EKEN-rummet G527, ingång G522

Tid: 17.15

Agenda enligt följande:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

§2 Val av
mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande

§4 Beslutsmässighet

§5
Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och avstämning av
föregående mötesprotokoll

 

ÄRENDEN

§ 7 Polenkryssning

Föredragare: Peter Hedman

AVSLUTNING

§ 8 Övriga punkter

§ 9
Kalender

§ 10 Mötets avslutande