Hoppa till innehåll

BOSS styrelsemöte via Skype, 2017-01-04

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-01-04 klockan 17:15 på skype.
Inbjudan till samtalet nås genom att maila boss-styrelse@bthstudent.se.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS Jam

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande

sv_SESwedish