Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 12/1 klockan 1715 i Lokalen™.

  • av

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på torsdag klockan 1715.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

-Avslutning*-*
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona