Hoppa till innehåll

Kårstyrelsemöte 2016-02-01 klockan 1715 i Valen

  • av

Hej! Kårstyrelsen kommer att ha möte på onsdag klockan 1715 i Valen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Fika
§10 Expeditionen
§11 Äskningar
§12 Uggla Lite
§13 FUM
§14 Organisation

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

sv_SESwedish