Hoppa till innehåll

MUK styrelsemöte 6/2-17 kl. 15:00

  • av

Styrelsemöte 6/2

Välkomna till styrelsemöte med MUK i Mississippi, hus A, campus Karlshamn. Mötet äger rum klockan 15:00.

Dagordning
§1 Hälsa Välkomna
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden
§4 Hänt i veckan
Ordförande
Ekonomi
PR / Kommunikation
§5 Sammanfattning Linjemöte samt samling i Rio Grande
§6 Vision

Avslut
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas

Vänligen,
Cecilia Barry

sv_SESwedish