Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 2017-02-16 klockan 1715 i Valen

  • av

Sexistenz kommer att ha möte i Valen på torsdag klockan 1715.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen™
§11 Sexistenz’16
§12 Sexistenz’17
§13 Profilkläder
§14 Skrovet
§15 Överlämning
§16 FUM
§17 Rot(und)ation

-Avslutning-
§18 Övrigt
§19 Action Points & Workshop
§20 Kalender
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona