Hoppa till innehåll

Årsmöte för #ROOT den 20/3 kl 18.00

  • av

Det är dags för #ROOT att hålla årsmöte. Mötet kommer hållas 2017-03-20
kl 18:00 i Monsunen.
Dagordningen ser ut som följer:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Fastställande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk berättelse
7. Ansvars frihet
8. Budget
9. Nästkommande styrelse
10. Övrigt
11. Mötet avslutas

Mvh

Oskar Edbro