Hoppa till innehåll

EKEN årsmöte 2017-04-10

  • av

EKEN håller årsmöte 10 april!

Datum: 2017-04-10
Plats: J1610
Tid: 17.15

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§ 6 Verksamhetsberättelse
Föredragare: Jennie Karlsson
§ 7 Ekonomisk rapport
Föredragare: Mattias Andersson
§ 8 Verksamhetsplan
Föredragare: Jennie Karlsson
§ 9 Val av styrelse

Avslutning

§ Övriga punkter

§ Mötets avslutande

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN

sv_SESwedish