Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2017-03-27

  • av

EKEN håller styrelsemöte 27 mars!

Datum: 2017-03-27
Plats: EKEN-rummet
Tid: 17.15

Närvarande:
Adjungerande:
Frånvarande:

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 7 Rapporter från utskott och projektgrupper
§ 8 SM i ekonomi och resursdag med S.E.R.O.
§ 9 Överlämningsworkshop med S.E.R.O.
Avslutning

§ Övriga punkter

§ Kalender
Årsmöte 10 april
§ Mötets avslutande

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN